лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота № 17
Тема: Організація автоматизованого виробництва

 • Загальна характеристика автоматичного та автоматизованого виробництва.
 • Гнучкі виробничі системи й виробництва, їхні організаційно-виробничі параметри.
 • Практика та перспективи розвитку гнучких виробничих систем.

Задача 1. Потокову лінію з робочим конвеєром неперервної дії обладнано 24-ма робочими місцями. Лінія працює у дві зміни по 8 год кожна. Регламентовані перерви на відпочинок становлять 30 хв за зміну. Через кожні 2 хв з конвеєра випускається один блок. Крок конвеєра — 1,4 м, діаметр привідного та протяжного барабанів конвеєрної лінії — 0,5 м кожний.
Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра та добовий випуск блоків.
Задача 2. Кількість деталей у партії, що обробляється, n = 60 штук. Найбільший діаметр деталі, що обробляється, Dн = 400 мм, маса деталі gд = 2,6 кг. Кількість різальних інструментів nін = 1, кількість вихідних режимів роботи верстата, які встановлюються, Рріж = 1, кількість розмірів, що набираються перемикачем на пульті управління верстата, Рп.п = 2. Діаметр вихідного прутка Dпн = 42 мм, хвилинна подача Sм = 250 мм. Допоміжний час роботи верстата за програмою tд = 0,07, допоміжний час на керування верстатом tд.кер. = 1,1 хв, час на вимірювання деталі tд.вим. = 0,3 хв. Час на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби становить 10 % від оперативного часу.
Визначити норму часу на обробку деталі на токарному верстаті з ЧПУ.
Контрольна робота № 18
Тема: Організаційно-виробниче забезпечення
якості продукції

 • Якість продукції, показники та методи оцінки її рівня.
 • Стандартизація процесів, продукції та послуг.
 • Система технічного контролю якості й випробування продукції.

Задача 1. Підвісний транспортний кран подає кожну зміну для механообробки 864 заготовок. Маса однієї заготовки (середня) — 4 кг. Конвеєр рухається 3 м/хв. Довжина робочої гілки конвеєра — 78 м. На кожний гак вішається по дві заготовки. Режим роботи — двозмінний, тривалістю 8 год. Коефіцієнт використання фонду часу роботи конвеєра — 0,9.
Необхідно визначити: ходу підвісного конвеєра, тобто відстань між двома суміжними гаками; кількість вантажних гаків на робочій гілці конвеєра; годинну продуктивність підвісного конвеєра у штуках і тоннах.
Задача 2. Визначити норму виробітку за зміну та норму штучного часу на операціях промивки, якщо відомо:

 • за даними хронометражних наглядів основний час становить 12 хв, допоміжний час, що не перекривається, — 6 хв;
 • за даними фотографії робочого часу в зміну на обслуговування робочого місця витрачається 50 хв, час перерв із вини робітника й виробництва — 30 хв, час на відпочинок — 20 хв, час оперативної роботи — 395 хв, тривалість зміни — 495 хв.

Контрольна робота № 19
Тема: Організація управління якістю продукції

 • Еволюція міжнародних систем управління якістю продукції.
 • Основні характеристики Державних стандартів України, гармонізованих із міжнародними стандартами ISO 9000 у редакції 2000 р.
 • Формування системи управління якістю на підприємстві.

Задача 1. Визначити розмір партій запуску — випуску за операціями виготовлення робочих металізованих фотошаблонів для виробництва інтегральних схем, а також тривалість технологічного циклу простого процесу за послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видів руху з умовою поштучної передачі їх у виробництво. Розмір запущеної у виробництво партії — 20 шт. Технологічний процес наведено в таб­лиці.операції

Найменування
операції

Норма
штучного часу, хв

Коефіцієнт
виходу
придатних
фотошаблонів

Кількість одиниць
обладнання

1

Оброблення склопластику

10

0,950

2

2

Напилення Fe2O3

15

0,947

3

3

Нанесення фоторезисту

2

1,000

1

4

Термообробка

3

0,944

1

Задача 2. Виріб включає 600 оригінальних деталей. Середня норма часу на розроблення креслення однієї деталі — 12 год; на його контроль — 2,4 год; на розробку технологічного процесу на деталь — 16 год. Для виконання робіт на І етапі зайнято 22 чол.; на ІІ етапі — 6 чол.; на ІІІ етапі — 9 чол.; робочий тиждень становить 41 год, відсоток перевищення виконання норм у середньому — 20 %.
Визначити загальну календарну тривалість (у тижнях) послідовного виконання таких етапів технічної підготовки вироб­ництва: етап І — конструкторська розробка креслень; етап ІІ — контроль креслення; етап ІІІ — розробка технологічних процесів.
Контрольна робота № 20
Тема: Забезпечення конкурентоспроможності продукції

 • Сутність і система показників конкурентоспроможності.
 • Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції.
 • Сертифікація продукції та атестація виробництв.

Задача 1. У структурі механічного цеху функціонує три дільниці. На токарній дільниці 10 одиниць верстатів, на яких протягом місяця виготовляються 12 найменувань деталей. Кожна з деталей у процесі обробки на дільниці в середньому проходить 5 операцій. На фрезерувальній дільниці 11 одиниць верстатів, де протягом місяця виготовляються деталі 6 найменувань, які проходять оброблення на 4 операціях. Свердлильна дільниця налічує 9 верста­тів, на яких здійснюють обробку 12 найменувань деталей, кожна з них підлягає впливу на 3 операціях.
Визначити коефіцієнт закріплення операцій і тип виробництва на дільницях та в цеху в цілому.
Задача 2. За паралельно-послідовного виду руху обробляється партія деталей у кількості 120 шт., величина передаточної партії — 20 шт. Технологічний процес містить чотири операції, норми часу на яких відповідно дорівнюють 2, 3, 5, та 8 хв/шт. На четвертій операції встановлено два верстати, на всіх інших — по одному. Необхідно скоротити технологічний цикл на 1,5 год, не змінюючи при цьому технологічний процес і не збільшуючи кількість верстатів.
Контрольна робота № 21
Тема: Організація комплексної підготовки виробництва

 • Життєвий цикл продукції та інновації в умовах зростання конкуренції.
 • Система створення та освоєння нової продукції, її сутність, цілі й завдання.
 • Сучасні організаційні форми й технічні засоби комплексної підготовки виробництва.

Задача 1. Визначити такт, швидкість конвеєра, його довжину та площу дільниці за такими даними: змінне завдання дільниці становить 100 машин; конвеєр працює у 2 зміни (тривалість робочої зміни 8 год), протягом зміни конвеєр зупиняється на 20-хвилинну перерву; довжина машини, яку збирають, — 4 м; відстань між суміжними машинами — 1 м; кількість робочих місць — 20; ширина конвеєра — 3 м; проходи з усіх боків конвеєра — по 1,5 м.
Задача 2. Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу обробки в механічному цеху — 8 днів, у складальному — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15 комплектам деталей. Середньоденна потреба складального цеху — 3 комплекти.
Визначити час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.
Контрольна робота № 22
Тема: Організація науково-дослідної
підготовки виробництва

 • Наукові дослідження: класифікаційні види, завдання, зміст, етапи та роль у підготовці виробництва.
 • Способи формування наукових ідей, прогресивні форми й методи організації досліджень.
 • Патентно-ліцензійна робота, організація підготовки науково-технічної інформації.

Задача 1. Визначити виробничу потужність дільниці за такими даними: автоматично-штампувальну дільницю обладнано 24-ма автоматами. Кожен автомат робить 22 удари за хвилину і за кожний удар штампує 5 деталей. Підприємство працює за 5-ден­ним робочим тижнем, режим роботи — двозмінний, тривалість зміни — 8 год, у році — 256 робочих днів. Затрати робочого часу на ремонт обладнання плануються в розмірі 6 %, на заміну штампів — 7 %.
Задача 2. Добовий вантажообіг двох цехів — 24 тонни. Марш­рут пробігу автокара — двосторонній. Середня швидкість руху автокара на маршруті 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара — 1 тонна. Відстань між цехами — 300 м. Час вантажно-розванта­жувальних робіт у першому цеху становить 16 хв, а в другому — 18 хв. Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара — 0,85. Режим роботи автокара — двозмінний.
Необхідно визначити потрібну кількість автокарів і число рейсів кожного автокара за зміну.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.