лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота № 6

Тема: Організація виробничого процесу
у просторі

 1. Сутність і значення просторових зв’язків у виробничому процесі.
 2. Технологічне планування обладнання та чинники формування виробничих структур.
 3. Види виробничих структур та сучасні тенденції їх трансформації.

Задача 1. Спроектувати зовнішнє планування робочого місця токаря й визначити коефіцієнт використання виробничої площі. Оснащення робочого місця таке: верстат (габаритні розміри в плані 3200 ? 1200 мм), тумбочка інструментальна (550 ? 420), підставка для технічної документації (480 ? 30), поворотний стілець (360 ? 360), решітка під ноги (2000 ? 1200), стелаж для деталей (1100 ? 400), урна для сміття (300 ? 300). Норматив виробничої площі під робоче місце — 12,9 м2.
Задача 2. Визначити тривалість операційного та виробничого циклів обробки партії деталей із 100 шт. за умови паралельно-послідовного поєднання операцій. Передача деталей з операції на операцію здійснюється поштучно, міжопераційне очікування — 60 хв. Інші елементи циклу не враховуються. Технологічні втрати становлять 2 %.Тривалість операційного циклу розрахувати в годинах, виробничого — у робочих днях.
Технологічний процес оброблення деталі в механічному це-
ху включає шість операцій із такими нормами часу на їх вико­нання:


Номер операції

1

2

3

4

5

6

Норма часу, хв

8

4

3

10

5

6

Кожну операцію виконують на одному верстаті, коефіцієнт виконання норм — 1,0. Цех працює у дві зміни по 8 год
кожна.

Контрольна робота № 7

Тема: Організація виробничого процесу у часі

 1. Виробничий цикл, характеристика його структурних складових.
 2. Види поєднання технологічних операцій, розрахунки тривалості простого процесу.
 3. Методика розрахунку виробничого циклу під час виготовлення складного виробу та шляхи скорочення його тривалості.

Задача 1. Провідну деталь — шестерню виробничою партією 500 шт. передбачається обробляти на предметно-замкненої дільниці. Передавальна партія деталей — 22 штуки. Режим роботи дільниці встановлено у дві зміни по 8 год кожна. Міжопераційний час після кожної операції — 30 хв. Технологічний процес оброблення деталі і його параметри подано в таблиці.операції

Найменування операції

Кількість верстатів

Норма
штучного часу

1

Фрезерування торців

1

2,4

2

Попереднє обточування

2

4,1

3

Обточування конуса

1

1,6

4

Остаточне обточування

1

3,2

5

Нарізання зубців шестерні

3

11,1

6

Попереднє шліфування шийки

1

2,3

7

Фрезерування різі

1

0,8

Необхідно визначити: виробничий цикл простого процесу виготовлення шестерень (у календарних днях) за паралельного виду руху; зміну тривалості циклу за умови, що п’ята операція виконується на одному верстаті; зміну тривалості виробничого циклу у разі збіль­шення розміру партії в 1,5 раза й розміру переданої партії до 50 шт.
Задача 2. Передбачається використовувати транспортери безперервної дії для транспортування деталей між дільницями цеху. Внутрішньоцеховий вантажообіг планується 15 т за зміну. Маса деталі — 5 кг, відстань між суміжними деталями на транспортері — 0,5 м. Швидкість руху транспортеру — 2,5 м/хв. Режим роботи — двозмінний по 8 год.
Визначити потрібну кількість транспортерів для цеху.
Контрольна робота № 8

Тема: Організація інструментального господарства

 1. Виробнича інфраструктура, її склад та значення для підприємства.
 2. Завдання, склад інструментального господарства та його класифікація й індексація.
 3. Регулювання запасів інструменту, системи забезпечення оснащенням цехів і робочих місць.

Задача 1. Визначити тривалість операційного та виробничого циклів за послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видів поєднання операцій, якщо відомо, що величина переданої партії деталей дорівнює 15 шт., кількість операцій — 3, норми витрат часу на операціях відповідно становлять (у годинах): 0,5; 1,5; 0,8. Час на підготовку виробництва — 1,5 год. Середній міжопераційний час — 20 хв. Усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % технологічного часу.
Задача 2. Механічна дільниця за місяць (21 робочий день) випускає 1050 деталей партіями по 210 шт. Штучний час з оброблення деталей на операціях становить: токарна — 6 хв, фрезерувальна — 4 хв, свердлильна — 2 хв, шліфувальна — 5 хв. Вико­нання норм часу на операціях становить 135 % (у середньому). Контроль — вибірковий (10 % від партії) після 1 і 4 операції, тривалістю 1,5 хв на деталь. На передачу партії деталей з операцій на операцію та готових виробів у цехову комору потрібно по 20 хв. Дільниця працює 21 день у плановому місяці у дві зміни по 7 год. Рух партії в процесі виробництва паралельний, при цьому до 30 % міжопераційного часу йде на час технологічних операцій.
Визначити нормативний розмір циклового заділу по деталях.
Контрольна робота № 9

Тема: Організація ремонтного обслуговування устаткування

 1. Ремонтне господарство, його сутність, цілі й завдання.
 2. Нормування та планування робіт із технічного обслуговування та ремонту устаткування.
 3. Сучасні системи експлуатаційного обслуговування й ремонту устаткування.

Задача 1. Передбачається організувати транспортування виробів із складального цеху на склад готової продукції на відстані 400 м. За технічними вимогами транспортування виробів повинно здійснюватися на електрокарах у спеціальних піддонах. Маса одного виробу — 25 кг, на піддоні вміщуються 8 виробів. Вантажопідйомність електрокара — 0,5 т, середня технічна швидкість — 4 км/год. Середній час вантажно-розвантажувальних робіт — 15 хв. Коефіцієнт використання електрокара в часі — 0,9. Середньодобовий вантажообіг — 60 т. Режим роботи — у дві зміни по 8 год кожна.
Визначити вид маршруту, необхідну кількість електрокарів та коефіцієнт їх завантаження.
Задача 2. На підприємстві розробляється виробнича програма. Вона складає відповідно за типорозмірами виробів А — 45 000 шт., Б — 28 000 шт., В — 33 000 шт. Перевідні енергетичні коефіцієнти в заготівельному виробництві для цих виробів прийнято такі: kA = 1, kБ = 1,5, kВ = 1,4. Норма витрат електроенергії у заготівель­ному виробництві — 80 кВт/год на виріб А. Сумарна установлена потужність енергоприймачів — 25 тис. кВт. Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва становить 30 % від витрат енергії на технологічні цілі в основному виробництві. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування в механічному виробництві — 395 год. Коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за потужністю, kпт = 0,6; коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за часом, kгод = 0,8; коефіцієнт корисної дії ?1 = 0,8; коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, ?2 = 0,9.
Визначити планові річні витрати на електроенергію підприємства.
Контрольна робота № 10
Тема: Організація
енергетичного забезпечення виробництва

Енергетичне обслуговування, його цілі й завдання.

 1. Організаційна структура та характеристика особливостей енергетичного господарства.
 2. Методика розрахунку витрат за видами енергії та шляхів і засобів її збереження.

Задача 1. Визначити норму штучного часу на пластину та норму виробітку за 8-годинну зміну на операції «Контроль якості пластин» на основі табличних даних.


№ з/п

Зміст робочих прийомів

Час на прийом, хв

1

Узяти тару для пластин і відкрити її

0,033

2

Розташувати пінцетом пластину на столі мікроскопу

0,030

3

Проконтролювати якість поверхні пластини

0,047

4

Зняти пінцетом пластину й розташувати в тару

0,030

5

Закрити тару з пластинами та відкласти її

0,033

Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби становить 24 % від оперативного часу.
Задача 2. Визначити, який вид руху деталей у процесі вироб­ництва треба прийняти для обробки партії деталей у 500 штук, щоб одержати мінімальну тривалість технологічного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партіями замінити поштучною передачею. П’ята операція виконується на трьох верстатах, кожна з решти — на одному верстаті. Технологічний процес обробки складається з таких операцій:


№ з/п

Найменування операцій

Норма часу
на операцію, хв

1

Свердління

12

2

Розточування

3

3

Протягування

2

4

Обточування

15

5

Зубонарізання

30

6

Протягування

3

7

Зняття задирок

6

8

Свердління

3

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.