лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.11.6. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Визначити такт безперервно-потокової лінії, кількість робочих місць на окремих технологічних операціях, коефіцієнт їх завантаження та необхідну кількість робітників, якщо відомо, що:

 • на лінії виготовляється 400 деталей за дві восьмигодинні зміни;
 • регламентовані технологічні перерви за зміну становлять 20 хв, а передбачені технологічні втрати деталей у процесі їх вироблення — 5 % від одноденної програми випуску виробів;
 • тривалість виконання окремих операцій становить: першої — 9,2 хв; другої — 8 хв; третьої — 17 хв.

Розв’язок

 • Визначимо корисний фонд робочого часу потокової лінії за добу:

 • Визначимо норму запуску виробів на потокові лінії:

.

 • Визначимо такт безперервної потокової лінії:

 • Розрахуємо кількість робочих місць на окремих технологічних операціях за формулою :

;
;
.
Загальна кількість робочих місць — 17.

 • Визначимо коефіцієнт завантаження робочих місць у цілому на потоковій лінії:

.

 • Визначимо необхідну кількість робітників для роботи потокової лінії. За умови, що на одному робочому місці працює один робітник, для роботи потокової лінії в одну зміну необхідно 17 робітників, а у дві зміни — 34 робітники.

Задача-приклад 2. Необхідно визначити основні параметри конвеєрної лінії, а саме: такт, швидкість та довжину конвеєрної лінії, якщо відомо, що:

 • протягом зміни на виробничій дільниці складають 150 великогабаритних машин (готових виробів);
 • конвеєрна лінія працює у дві восьмигодинні зміни;
 • протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією на 15 хв;
 • довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 3 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м;
 • на конвеєрній лінії облаштовано 25 робочих місць.

Розв’язок

 • Визначимо дійсний фонд робочого часу конвеєрної лінії за зміну:

 • Визначимо такт конвеєрної лінії:

 • Визначимо швидкість конвеєрної лінії:

 • Розрахуємо довжину однобічної конвеєрної лінії:

.
Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. На підприємстві введено в дію нову потокову лінію з розподільним конвеєром. На ній започатковано обробку 450 фланців на добу. Потокова лінія функціонує дві зміни на добу. Тривалість зміни становить 8,2 год. Хода конвеєра дорівнює 1,5 м. Норми часу на виконання окремих операцій наведено в таблиці.


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

12,0

10,8

25,4

13,0

6,8

10,8

5,4

Технологічні втрати в процесі виробництва не передбачаються.
На основі вихідних даних потрібно:

 • розрахувати такт потокової лінії, кількість робочих місць на ній і необхідну кількість робітників;
 • визначити тип та основні параметри (швидкість руху й довжину робочої частини) конвеєра;
 • обчислити загальну тривалість циклу оброблення деталей.

Задача 2. Необхідно розрахувати такт, швидкість, довжину конвеєрної лінії та площу виробничої дільниці, на якій розміщується конвеєр. Вихідна інформація для відповідних розрахунків така:

 • добове завдання виробничої дільниці становить 200 готових виробів (великогабаритних машин);
 • конвеєрна лінія працює у дві восьмигодинні зміни;
 • протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією два рази по 20 хв;
 • довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м;
 • на конвеєрній лінії облаштовано 20 робочих місць;
 • ширина конвеєра становить 3 м, проходи з двох його боків — 2 м.

Задача 3. Виробниче підприємство має безперервний (тризмін­ний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 виробів. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від їх добового випуску. Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).
Задача 4. На потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром неперервної дії, — 24 робочі місця. Крок конвеєра — 1,4 м. Діаметр привідного та протяжного барабанів — 0,5 м кожний. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок — 30 хв за зміну. Через кожні 2 хв з конвеєра випускається один блок. Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра й добовий випуск блоків.
Задача 5. Визначити місячну виробничу потужність багатопредметної потокової лінії на основі даних: у місяці — 22 робочі дні, режим роботи — трьохзмінний, тривалість зміни — 8 год. Час на переналагодження обладнання — 6 % від номінального фонду. На лінії виготовляється 4 вироби. У виробничій програмі питома вага виробу А становить 35 %, виробу Б — 20 %, виробу В — 15 %, виробу Г — 30 % до місячного випуску продукції. Такт потокової лінії по виробу А — 3 хв, виробу Б — 4 хв, виробу В — 2 хв, виробу Г — 5 хв.
Задача 6. На лінії здійснюється оброблення валиків трьох типорозмірів — А, Б, В. Річне завдання дорівнює відповідно 26, 40, 60 тис. шт. Режим роботи лінії — двозмінний. Витрати часу на ремонт становлять 5 %. Склад операції та норми штучного часу на них за типорозмірами наведено в таблиці:


Найменування
технологічної операції

Норми штучного часу на окремі вироби, хв

А

Б

В

Токарно-револьверна

4,2

4,1

4,8

Токарна

2,4

2,0

2,5

Фрезерувальна

1,7

1,9

1,9

Свердлильна

1,3

1,4

1,2

Поздовжньо-фрезерувальна

3,9

4,0

4,2

Шліфувальна

2,7

2,1

2,3

Визначити такт змінно-потокової лінії з виготовлення трьох валиків: А, Б, В. Розрахувати кількість робочих місць та їх завантаження.
Задача 7. Підвісний транспортний кран подає кожну зміну для механооброблення 864 заготовок. Маса однієї заготовки (середня) — 4 кг. Конвеєр рухається зі швидкістю 3 м/хв. Довжина робочої гілки конвеєра — 78 м. На кожний гак вішається по дві заготовки. Режим роботи — двозмінний, тривалість — по 8 год кож­на. Коефіцієнт використання фонду часу роботи конвеєра — 0,9.
Необхідно визначити:

 • крок підвісного конвеєра, тобто відстань між двома суміжними гаками;
 • кількість вантажних гаків на робочій гілці конвеєра;
 • годинну продуктивність підвісного конвеєра у штуках та тонах.

Задача 8. Тривалість технологічного циклу складання виробу на потоковій лінії з пульсуючим конвеєром становить 80 хв. Кількість робочих місць на лінії — 20. Тривалість виконання кожної операції на робочому місці — 3,5 хв. Режим роботи лінії — двозмінний, по 8 год кожна зміна. Регламентовані перерви на відпочинок становлять 30 хв за зміну. Необхідно визначити такт потокової лінії, час пересування виробу від одного робочого місця до іншого та обсяг випуску виробів за добу.
3.12. Організаційно-виробниче забезпечення
якості та конкурентоспроможності продукції

3.12.1. Методичні поради до вивчення теми
У даній темі розглядаються такі питання:

 • якість продукції (послуг);
 • міжнародні системи управління якістю продукції;
 • контроль якості та випробування продукції;
 • міжнародні системи сертифікації.

На початку розгляду теми студентам потрібно з’ясувати сутність, роль і значення якості продукції та її взаємозв’язок із технологічним розвитком і потребами споживачів.
Відомо, що поширення нововведень у процесі еволюції технологій має циклічний, комплексний характер, при цьому використовуються суміщені технології, а також відповідні форми й методи організації виробництва, управління та контролю якості продукції.
На сучасному етапі технологічного розвитку вся продукція повинна повністю відповідати встановленим вимогам, проте забезпечення такого рівня якості має комплексний характер.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.