лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.9.4. Навчальні завдання
Теми рефератів

 1. Матеріальні запаси та їхня роль у виробничих системах.
 2. Сучасні системи управління запасами та умови їх застосування.
 3. Системи організації внутрішньозаводських транспортних потоків.
 4. Організація та шляхи вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві.
 5. Логістичні системи матеріального обслуговування.
 6. Особливості застосування систем MRP та MRP-2.
 7. «Витягувальні» системи організації виробництва як умова економічної оптимізації та гнучкості реагування на попит продукції.

Питання для дискусії

 1. Як впливає на показники діяльності підприємства транспортне обслуговування виробництва?
 2. Визначте й обґрунтуйте вибір видів транспорту для суднобудівного заводу.
 3. Які можливі напрями вдосконалення внутрішньозаводських перевезень?
 4. Чим відрізняються системи MRP і MRP-2?
 5. Що впливає на структуру та склад системи збереження матеріальних ресурсів?
 6. Чи можливе застосування на вітчизняних підприємствах системи «Канбан»?
 7. Які перспективи розвитку складського господарства?

3.9.5. Завдання для перевірки знань
Тести
Комплекс підрозділів підприємства, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворює:
а) ремонтне господарство;
б) інструментальне господарство;
в) транспортне господарство;
г) енергетичне господарство;
д) складське господарство.
В основі планування транспортного господарства лежить визначення:
а) загальної відстані за всіма напрямками перевезень;
б) тривалості перевезень за окремими напрямками;
в) обсягів перевезень;
г) потоків вантажів.
Променева транспортна система маршрутів передбачає, що:
а) транспортний засіб рухається між двома пунктами;
б) транспортний засіб рухається з одного пункту в кілька інших, послідовно розташованих;
в) обсяг перевезень відбувається поза підприємством;
г) транспортний засіб рухається по колу з одного підрозділу в
інший.
Кільцева система маршрутних перевезень передбачає:
а) обслуговування транспортом двох пунктів;
б) установлення зв’язків між певними пунктами та групою інших пунктів;
в) послідовне доставлення вантажів з одного підрозділу в інший по колу, повертаючись до вихідного пункту;
г) перевезення вантажів з одного підприємства до підприємства-замовника;
д) усі відповіді неправильні.
Вантажопотоки — це:
а) обсяг вантажів, що ввозиться на підприємство;
б) обсяг вантажів, що їх перевозить транспорт у певному напрямку за певний період часу;
в) зовнішній і внутрішній вантажообіг підприємства;
г) кількість транспортних засобів за видами;
д) обсяг вантажів, що вивозиться з підприємства.
Величина вантажообігу виражається:
а) вартісними показниками;
б) відносними показниками;
в) трудовими показниками;
г) натуральними показниками.
Яка система міжцехових перевезень не дає змоги ефективно використовувати транспортні засоби:
а) централізовані міжцехові перевезення;
б) децентралізовані міжцехові перевезення;
в) усі відповіді правильні;
г) усі відповіді неправильні.
Для підприємств одиничного та дрібносерійного типу виробництва характерні:
а) постійні маршрути міжцехових перевезень;
б) кільцева система маршрутів міжцехових перевезень;
в) одностороннє маятникове переміщення вантажів;
г) разові перевезення.
Кільцеві маршрути із загасаючим вантажопотоком — це:
а) замкнений маршрут, що об’єднує пункти з однаковим обсягом перевезень;
б) транспортне переміщення вантажів замкненим маршрутом з різних пунктів до кінцевого;
в) транспортне переміщення вантажів замкненим маршрутом з одного пункту в кілька інших пунктів;
г) транспортне переміщення вантажів із кількох місць відправлення в якесь одне.
Автомобілі та автопоїзди з кузовом у вигляді бортової платформи є транспортними засобами:
а) універсального, багатоцільового призначення;
б) спеціалізованими;
в) безперервної дії;
г) усі відповіді неправильні.
Спеціалізовані складські приміщення створюються для:
а) зберігання матеріальних ресурсів різної номенклатури;
б) зберігання готової продукції, тари, відходів виробництва;
в) зберігання тарних і штучних вантажів;
г) зберігання однорідних металів, матеріалів, сировини, продукції;
д) усі відповіді правильні.
Склади зі зберігання готової продукції підпорядковано:
а) відділові матеріально-технічного постачання;
б) інструментальному відділові;
в) відділові головного енергетика;
г) відділові збуту;
д) відділові головного механіка.
За якою класифікаційною ознакою склади підприємства поділяються на універсальні та спеціалізовані:
а) за типом будівлі складу;
б) за місцезнаходженням складу;
в) за видами матеріалів, що зберігаються;
г) за характером призначення?
Активний спосіб забезпечення цехів та виробничих дільниць матеріальними ресурсами зі складів полягає в тому, що:
а) робітники цеху (дільниці) самі одержують матеріальні ресурси зі складу;
б) подавання матеріальних ресурсів зі складу до цеху та на дільниці організовують і здійснюють працівники складів;
в) вантаження, транспортування та розвантаження матеріалів здійснюються власними силами цеху (дільниці);
г) усі відповіді правильні.
3.9.6. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Електромостовий кран механоскладального цеху за зміну транспортує 24 вироби. На навантаження й розвантаження одного виробу потрібно 10 хв. Кран рухається зі швидкістю 30 м/хв. Довжина траси крана — 90 м. Коефіцієнт використання фонду часу роботи крана — 0,9. Тривалість робочої зміни — 8 год. Визначити необхідну кількість кранів і коефіцієнт їх завантаження.
Розв’язок

 1. Час на виконання одного рейсу становить

 1. Необхідна кількість кранів:

 1. Коефіцієнт завантаження крану становить


Задача-приклад 2. Добовий вантажообіг двох цехів — 16 т. Маршрут пробігу автокара — двобічний. Середня швидкість руху автокара за маршрутом — 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара — 1 т. Відстань між цехами — 240 м. Час вантажно-розван­тажувальних робіт у першому цеху становить 14 хв, а в другому — 16 хв. Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара — 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара — 0,85. Режим роботи автокара — двозмінний. Необхідно визначити потрібну кількість автокарів, продуктивність автокара за один рейс.

Розв’язок
 1. Час руху автокара за маршрутом в один бік:

Труху = 240 / 60 = 4 хв.

 1. Тривалість одного рейсу:

Трейсу = 2 · 4 + 14 + 16 = 38 хв.

 1. Кількість транспортних засобів дорівнює

 1. Кількість рейсів, що виконує один автокар за добу, ста-
  новить

 1. Продуктивність автокара становить

П = 16 / 22 = 0,73 т/рейс.
Задача-приклад 3. Річна витрата чорних металів на заводі становить 60 т. Метал надходить періодично протягом року шість разів. Страховий запас — 15 днів. Склад працює 260 днів на рік. Зберігається метал на складі на підлозі. Можлива маса вантажу на 1 м2 площі підлоги — 2 т. Визначити необхідну загальну площу складу, якщо коефіцієнт її використання дорівнює 0,75.
Розв’язок

 1. Середньодобова потреба заводу в металі становить

 1. Обсяг однієї поставки металу:

Qпост = 60 / 6 = 10 т.

 1. Максимальний запас металу на складі:

Змах = 10 000 + 15 · 230,77 = 13 461,55 кг.

 1. Корисна площа складу:

Sкор = 13 461,55 / 2000 = 6,73 м2.

 1. Загальна площа склад:

Sзаг = 6,73 / 0,75 = 8,97 м2.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.