лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Структура міжремонтного циклу — це:
а) співвідношення між капітальним, середнім, малим ремонтами й оглядами;
б) співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами;
в) співвідношення між усіма видами ремонтів;
г) співвідношення між середнім ремонтом і оглядами;
д) співвідношення між малим і середнім ремонтами.
Умовна ремонтна одиниця — це одиниця виміру обсягу ремонтних робіт за:
а) чисельністю робітників-ремонтників;
б) складністю ремонтних робіт;
в) трудомісткістю ремонтних робіт.
Часткове техніко-економічне старіння засобів праці можливо відшкодувати за рахунок проведення:
а) поточного ремонту;
б) капітального ремонт;
в) модернізації;
г) заміни діючих засобів праці.
Підрозділи якого господарства займаються придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічного оснащення, його обліком, зберіганням та видачею на робочі місця:
а) ремонтного;
б) інструментального;
в) транспортного;
г) енергетичного;
д) складського?
В енергетичних балансах відображуються:
а) джерела постачання енергоресурсів;
б) централізоване постачання;
в) собівартість виробництва енергії;
г) напрями використання енергоресурсів;
д) чисельність працівників.
Проблемами водопостачання та каналізації на великих підприємствах займається керівництво:
а) ремонтного господарства;
б) інструментального господарства;
в) транспортного господарства;
г) енергетичного господарства;
д) соціальної інфраструктури.
Які енергетичні баланси відбивають потенційно можливий рівень використання енергії:
а) планові;
б) фактичні;
в) перспективні;
г) нормативні?
Під час розроблення перспективного енергобалансу підприєм­ства в основу має бути покладено:
а) планові енергобаланси;
б) фактичні енергобаланси;
в) перспективні енергобаланси;
г) нормативні енергобаланси.
Основою для аналізу енерговикористання й оцінювання резервів економії енергоресурсів є:
а) планові енергобаланси;
б) фактичні енергобаланси;
в) перспективні енергобаланси;
г) нормативні енергобаланси.
Баланси, що складаються для окремих видів енергії та параметрів енергоносіїв, називають:
а) частковими;
б) звітними;
в) робочими;
г) фактичними.
Форму енергобалансу підприємства у вертикальному розрізі називають:
а) робочою;
б) аналітичною;
в) синтезованою;
г) правильні відповіді «б» і «в».
Проблемами експлуатації та ремонту холодильних установок на великих підприємствах займається керівництво:
а) ремонтного господарства;
б) інструментального господарства;
в) транспортного господарства;
г) енергетичного господарства;
д) соціальної інфраструктури.
Основними функціями енергогосподарства є:
а) забезпечення всіма видами енергії;
б) контроль використання енергоресурсів;
в) визначення тарифу для оплати за використану електроенергію;
г) вибір ефективних видів енергоносіїв.
Енергетичні баланси за характером цільового використання енергії поділяються на:
а) технологічні;
б) силові (двигунні);
в) господарсько-побутові види енергії.
3.8.6. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Потрібно визначити обсяг річної витрати інструменту та потребу підприємства у використовуваному виді інструменту на наступний рік, якщо:
 • річна програма випуску деталей — 150 000 шт.;
 • робоча довжина використовуваного інструменту — 30 мм;
 • товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, — 3 мм;
 • стійкість свердла — 90 хв;
 • коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту — 0,03;
 • машинний час роботи свердла під час оброблення однієї деталі — 5 хв;
 • фактичний запас інструменту на 1 листопада поточного року — 141 штук;
 • на початку грудня розрахункового року на підприємство має надійти партія інструменту в розмірі 300 штук.

Розв’язок

 • Тривалість роботи інструменту в розрахунку на річну програму оброблюваних деталей:

Тр.ін. = 150 000 · 5 = 750 000 хв.

 • Норма спрацювання одиниці інструменту:

 • Річна витрата різального інструменту:

 • Місячна витрата різального інструменту:

 • Потреба в інструменті на наступний рік:


Задача-приклад 2. На підприємстві налічується 120 одиниць технологічного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середніх і чотири поточних (малих) ремонти та ряд періодичних техоглядів. Тривалість міжремонтного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 3 місяці.
Потрібно визначити тривалість ремонтного циклу, кількість техоглядів, загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт та чисельність ремонтників, якщо норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, поточного — 6,1 нормо-годин, огляд — 0,85 нормо-годин. Річний ефективний час роботи одного робітника 1830 годин, а коефіцієнт виконання норм планується на рівні 120 %.
Розв’язок

 • Тривалість ремонтного циклу:

Трц = tмр(1 + Кс + Кп) = 1рік · (1 + 3 + 4) = 8 років.

 • Оскільки міжоглядовий період становить 3 місяці, то кількість техоглядів становитиме 24. Перевіримо правильність розрахунків за допомогою формули.

або 3 місяці.

 • Загальна середньорічна трудомісткість ремонтних робіт дорівнює


4. Чисельність робітників-ремонтників становить

Задача-приклад 3. Визначити потребу механічного цеху в освітлювальній електроенергії, якщо в цеху встановлено 30 люмінесцентних світильників, середня потужність кожного — 85 Вт. Час роботи світильників за добу — 17 год. Коефіцієнт одночасної роботи світильників — 0,65. Кількість робочих днів у місяці — 24.

Розв’язок

 • Ефективний час роботи світильників:

Fеф = 17 · 24 = 408 год.

 • Потреба цеху в освітлювальній електроенергії визначається за формулою


Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1. На фрезерній дільниці механічного цеху масового виробництва обробляється вал. Річний обсяг випуску валу — 80000 шт.; машинний час обробки одного виробу фрезою — 5 хв; стійкість фрези — 1,5 год; допустиме сточування ріжучої частини фрези — 8 мм; товщина шару, який знімається за одне переточування — 1 мм. Випадкове зменшення фрез — 10 %. Визначити річну потребу у фрезах.

Задача 2. Щоденна потреба у різцях на заводі — 100 шт., страховий запас їх передбачено в розмірі дводенної потреби. Час від подання замовлення до постачання партії — 20 днів. Різці постачаються партіями по 5000 шт. Визначити мінімальний і максимальний запас, точку замовлення та побудувати графік використання партії інструменту.

Задача 3. Визначити норму запасу (запас «точки замовлен­ня») та максимальний запас автоматних різців у центральному інструментальному складі до моменту замовлення чергової партії, якщо цикл виготовлення замовлення становить 0,5 місяця, інтервал часу між замовленнями інструменту — 2 місяці. Місяч­ні витрати інструменту становлять 200 шт., а щоденні — 10 шт. Інструмент може бути виготовлено терміново протягом трьох днів.

Задача 4. Визначити річний обсяг споживання інструменту та потребу підприємства у використовуваному виді інструменту на наступний рік, якщо:
 • річна програма випуску деталей — 210 000 шт.;
 • робоча довжина використовуваного інструменту — 38 мм;
 • товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, — 2 мм;
 • стійкість свердла — 60 хв;
 • коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту — 0,01;
 • машинний час роботи свердла під час обробки однієї деталі — 15 хв;
 • фактичний запас на 1 жовтня поточного року — 500 штук;
 • на початку грудня розрахункового року на підприємство має надійти партія інструменту в розмірі 350 шт.

Задача 5. Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й технічного обслуговування на період 2002—2004 рр. для металорізального верстата, який було введено в дію у вересні 2001 р. Якщо верстат металорізальний підвищеної точності (Вкт = 1,5), категорія за масою середня (Вкм = 1,0), використовується для оброблення заготовок із різних матеріалів (Вом = 0,75) металевим інструментом (Вмі = 1,0).
У структурі ремонтного циклу для цієї категорії обладнання — п’ять поточних ремонтів і п’ять технічних оглядів. Нормативний оперативний час роботи верстата протягом ремонтного циклу — 24 000 год. Режим роботи — двозмінний, дійсний річний фонд часу — 3950 год; частка оперативного часу в дійсному фонді становить 70 %.
Задача 6. На підприємстві налічується 520 одиниць технологічного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середні та чотири поточні (малі) ремонти та ряд періодичних техоглядів. Тривалість міжремонтного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 6 місяців.
Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу та загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт, якщо норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, поточного — 6,1 нормо-годин, техогляд — 0,85 нормо-годин.

Задача 7. Визначити потребу механічного цеху в освітлювальній електроенергії, якщо в цеху встановлено 50 люмінесцентних світильників, середня потужність кожного — 100 Вт. Час роботи світильників за добу — 15 год. Коефіцієнт одночасної роботи світильників — 0,75. Кількість робочих днів у місяці — 22.

Задача 8. Визначити приведену кількість одиниць ремонтної складності устаткування та трудомісткість ремонтних робіт на основі даних, поданих у таблиці:


з/п

Найменування верстатів

Кількість одиниць, шт.

Категорія ремонтної складності устаткування

механічної частини

електричної частини

1

Токарні

9

14

9

2

Шліфувальні

8

12

25

3

Фрезерні

12

11

4,5

Структура ремонтного циклу: 1 капітальний, 2 середні, 6 поточних ремонтів. Трудомісткість виконання ремонтних робіт на 1 ремонтну одиницю зазначено в таблиці:


Вид ремонту

Трудомісткість, год

механічної частини

електричної частини

Капітальний

36

10

Середній

6

Поточний

4

1,2

Задача 9. На механічний дільниці загальна потужність установлених електромоторів — 180 кВт; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів — 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання — 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання — 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної мережі живлення — 0,96. Режим роботи дільниці — 2 зміни по 8 год. Кількість робочих днів у місяці — 23. Витрати часу на плановий ремонт — 5 %. Визначити економію витрат силової електроенергії на дільниці за місяць.
Задача 10. Використання змінних штампів рівномірне за місяцями і становить 1200 шт. на рік. Плановий оборотний фонд штампів на наступний рік установлено в кількості 800 шт. Фактичний їх запас на 1 вересня поточного року — 550 шт. 1 грудня буде отримано партію штампів кількістю 300 шт. Необхідно визначити потреби у штампах на наступний рік.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.