лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.7.7. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1. Визначте тривалість технологічного циклу оброблення партії деталей із 20 штук за послідовного, паралельного та послідовно-паралельного поєднання операцій, якщо тривалість виконання операцій ti має такі значення за часом, у хвилинах: t1 = 8; t2 = 4; t3 = 3; t4 = 10; t5 = 5; t6 = 4. У розрахунках узяти до уваги, що кількість робочих місць по операціях: першій і четвертій — по два; решті — по одному. У паралельному та послідовно-паралельному поєднанні операцій деталі обробляються транспортною партією по 5 штук.

Розв’язок

1. Тривалість технологічного циклу за послідовного поєднання операцій:

2. Тривалість технологічного циклу за паралельного поєднання операцій:

3. Тривалість технологічного циклу за послідовно-паралель­ного поєднання операцій:

Задача-приклад 2. На одній із виробничих дільниць механічного цеху виготовляються деталі партіями по 30 штук кожна. Застосовуваний спосіб поєднання технологічних операцій — послідовний. Час на підготовку виробництва становить 1,5 год, а середній міжопераційний час — 10 хв. Норма часу на виконання окремих операцій становить: 1-ї — 2 хв; 2-ї — 5 хв; 3-ї — 12 хв; 4-ї — 8 хв. При цьому третя й четверта операції виконуються на двох верстатах кожна. Установлений режим роботи підприємства — дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт календарності часу — 1,4.
Визначити тривалість технологічного й виробничого циклів оброблення деталей.
Розв’язок

 • Тривалість технологічного циклу за послідовного поєднання операцій:

 • Тривалість виробничого циклу:


Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. У механічному цеху оброблення деталей здійснюється партіями з використанням послідовного, паралельного, паралельно-послідовного видів їх руху. Обсяг оброблюваної партії деталей становить 45 шт., а величина транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої та третьої) дорівнює дві, три та чотири з половиною хвилини. Середній міжопераційний час перерв становить 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Роботу механічного цеху організовано у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.
Розрахувати тривалість технологічного й виробничого циклів механічної обробки деталей за різних способів поєднання операцій.
Задача 2. Партія з 200 деталей обробляється за паралельного виду руху. Технологічний процес обробки деталей складається з 7 операцій тривалістю відповідно t1 = 4; t2 = 22; t3 = 5; t4 = 4; t5 = = 8; t6 = 10; t7 = 27 хв. Друга й шоста операції виконуються на двох верстатах-дублерах кожна, сьома — на трьох, а всі інші — на одному верстаті. Транспортна партія складається з 40 деталей.
Як змінюється тривалість технологічного циклу обробки партії деталей, якщо розмір транспортної партії зменшиться у два рази?
Задача 3. Партію деталей із 30 шт. обробляють послідовно. Середнє міжопераційне очікування — 5 хв. Визначити: тривалість технологічного (у хвилинах) та виробничого (у годинах) циклів на основі даних, поданих у таблиці.


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

3

7

9

6

2

3

6

Кількість верстатів

1

2

3

2

1

1

2

Визначити зміну тривалості цих циклів, якщо другу операцію розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв, кожну з яких виконують на одному верстаті.

Задача 4. Визначити максимальну додаткову кількість верстатів для організації виготовлення деталей без перерв у роботі устаткування, якщо деталі обробляються паралельно, порівняно з варіантом використання по одному верстату на кожній операції. У скільки разів збільшиться при цьому випуск виробів протягом зміни?

Норми часу по операціях при цьому: 5,0; 2,0 та 0,5 хв. Тривалість зміни — 8 год.
Задача 5. На предметно-замкненій дільниці обробляється ведуча шестерня. Величина виробничої партії — 400 шт., передаточної партії — 20 шт. Процес здійснюється у дві зміни по 8 год. Міжопераційний час після кожної операції — 0,5 год. Технологічний процес та його параметри характеризуються даними, поданими в таблиці.операції

Найменування операції

Кількість
верстатів

Норма
штучного часу, хв

1

Фрезерування торців

1

2,2

2

Попереднє обточування

2

4,6

3

Обточування конуса

1

1,8

4

Остаточне обточування

1

3,0

5

Нарізання зубів шестерні

3

11,4

6

Попереднє шліфування шийки

1

2,4

7

Фрезерування різі

1

0,6

Визначити:

 • виробничий цикл простого процесу виготовлення шестерень (у календарних днях) за паралельного руху;
 • зміни тривалості циклу за умови, що п’ята операція виконується на одному верстаті;
 • зміни тривалості виробничого циклу за збільшення розміру партії в 1,5 раза та розміру передаточної партії до 40 шт.

Задача 6. Визначити, який вид руху деталей у процесі виробництва треба прийняти для обробки партії деталей у 500 шт., щоб одержати мінімальну тривалість технологічного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партіями замінити поштучною передачею. П’ята партія виконується на трьох верстатах, кожна з решти — на одному верстаті. Технологічний процес обробки складається з таких операцій:

№ з/п

Найменування операції

Норма часу на операцію, хв

1

Свердління

12

2

Розточування

3

3

Протягування

2

4

Обточування

15

5

Зубонарізання

30

6

Протягування

3

7

Зняття задирок

6

8

Свердління

3

3.8. Організація допоміжних виробництв
3.6.1. Методичні поради до вивчення теми

У даній темі розглядаються такі питання:
 • виробнича інфраструктура;
 • забезпечення виробництва технологічним оснащенням;
 • ремонтне обслуговування устаткування;
 • енергетичне забезпечення виробництва.

Розпочинаючи вивчення теми, необхідно визначити сутнісну характеристику системи технічного обслуговування основного виробництва, від якої залежить економічність виготовлення конкурентоспроможної продукції та стійке функціонування підприємства.
Основними завданнями системи технічного обслуговування виробництва є:

  • постійне підтримування в робочому стані машин та устаткування, інших засобів праці;
  • своєчасне забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією;
  • виконання транспортних операцій та інших пов’язаних із ними робіт.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.