лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

1. ВСТУП............................................ 3
1.1. Мета і завдання дисципліни, та її місце в навчальному
процесі............................................... 3
1.2 Тематичний план дисципліни........................ 4

1.3. Зміст дисципліни за темами......................... 5

1.4. Зміст самостійної роботи студента ................... 11
1.5. Перелік контрольних питань з теорії дисципліни для
поточного та підсумкового контролю знань студентів........... 12
1.6. Екзаменаційний білет (зразок)...................... 18
1.7. Порядок оцінювання теоретичних знань............... 18
1.8. Завдання для виконання студентами на базах виробничої
практики............................................ 19
1.9. Оцінювання звіту про виконання практичних завдань..... 20
1.10. Підсумкова оцінка з дисципліни.................... 20

1.11. Рекомендована література......................... 21

2. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»................................... 24
Тема 1. Соціальна політика як функція державного
управління та її складові
....................... 24
Тема 2. Становлення ринкової економіки в Україні
та зміни в соціальній політиці.................. 49

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення соціальної
політики в Україні............................ 77

Тема 4. Планування і фінансування розвитку соціальної
сфери
...................................... 95

Тема 5. Соціальний захист людини як система .......... 118
Тема 6. Соціальний захист економічно активного
населення.................................. 144

Тема 7. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання
та вирішення
............................... 170

Тема 8. Форми захисту соціально вразливих категорій
населення
.................................. 201

Тема 9. Захист і соціально-трудова реабілітація інвалідів.. 220

Тема 10. Державна підтримка сімей з низькими доходами.. 237

Тема 11. Державне пенсійне страхування і недержавні
пенсійні фонди
............................. 263

Тема 12. Основи формування соціальної політики
підприємства
............................... 285

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ................. 305

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.