лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Промислова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

А. Є. Никифоров

 

ПРОМИСЛОВА
ПОЛІТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2003

 

Рецензенти:
Л. В. Мінін, д-р екон. наук
(Міністерство промислової політики України)
Б. Я. Панасюк, д-р екон. наук, акад. УААН

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1726  від  20.09.02

 

 

 

 

Никифоров А. Є.
Н 62       Промислова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 179 с.
ISBN 966–574–460–7
Навчально-методичний посібник «Промислова політика» охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни.
У посібнику наведено: навчальну програму, тематичний план, методичні поради щодо вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, плани семінарських занять, питання для дискусій, тестові та практичні завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, список літератури.
Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рів­нем «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій» за спеціаліза-
цією «Менеджмент державних установ».
ББК 65.30
© А. Є. Никифоров, 2003
ISBN 966-574-460-7                                                                     © КНЕУ, 2003


Навчальне видання

 

 

 

НИКИФОРОВ Анатолій Євгенович

 

Промислова політика

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор  Ю. Пригорницький
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  Н. Серафін
Верстка  Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.