лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Ціни та цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Ю. Г. ТОРМОСА

 

ЦІНИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2003

 

 

Рецензенти:
А. М. Хахлюк, канд. екон. наук, доц.
(Український фінансово-економічний інститут)
В. І. Голіков, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАНУ
(Інститут економічного прогнозування при НАН України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-264  від 02.12.02

 

 

Тормоса Ю. Г.
Т 60       Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 91 с.
ISBN 966–574–421–6
Навчально-методичний посібник «Ціни та цінова політика» охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
До посібника входить навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, тестові та практичні завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, типові завдання для модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, список літератури.
Призначений для підготовки фахівців за магістерською програмою «Дер­жавне управління економіки».
ББК 65.9(4Укр)-86
© Ю. Г. Тормоса, 2003
ISBN 966–574–421–6                                                                   © КНЕУ, 2003


Навчальне видання


ТОРМОСА Юрій Григорович


ЦІНИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.