лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 51
В інструментальному цеху кількість заточувань інструменту протягом року і норми виробітку на заточування одного інструменту визначаються даними табл. 26.
Таблиця 26


Вид роботи

Кількість заточувань, тис.

Норми  виробітку, нормо-годин

Заточування:

 

 

різців

100

0,1

свердл

60

0,05

пил

6

0,25

Іншого інструменту

80

0,15

За рахунок удосконалення обладнання передбачається зростання виробітку на 10%. Фонд робочого часу одного заточувальника 1780 год. на рік, середнє виконання норм виробітку — 125%.
Визначити планове число заточувальників інструменту.
Задача 52
Визначити середнє за списком число основних робітників-відрядників за нормами виробітку (табл. 27)
Таблиця 27


Показники

Варіант

1

2

3

4

5

Річна виробнича програма, тис. шт. виробів

150

210

115

173

85

Планова норма виробітку за годину, одиниць

10

18

8

16

14

Плановий процент виконання норм

120

118

114,5

119,6

121,5

Реальний фонд робочого часу одного робітника у рік

1 800

1 836

1 850

1 836

1 820

Задача 53
На початку першого кварталу року чисельність робітників становила 1950 осіб. Визначити додаткову потребу робітників, якщо їх середня за списком чисельність у першому кварталі становила 2000 осіб, у ІІ — 2200, в ІІІ — 2310, в ІV — 2390 осіб.
Протягом року на підприємстві зменшилась кількість робітників з поважних причин відповідно в першому кварталі на — 1,5%, в ІІ — 0,7%, в ІІІ — 1,2% і в ІV — 1,0% середньої за списком чисельності (річної).
Задача 54
Визначити планове надходження коштів за рік у фонд споживання, якщо залишок фонду споживання на початок року — 3,2 тис. грн. Протягом року планується витрачання коштів даного фонду в розмірі 126 тис. грн. Залишок фонду споживання на кінець року передбачається в розмірі 3 тис. грн.
Задача 55
Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл. 28.

Таблиця 28

Види робіт

Розряд робіт

Норма часу на виготовлення одного виробу, хв.

Токарні

ІІІ

15

Свердлильні

IV

20

Шліфувальні

II

10

Річна виробнича програма підприємства — 140 000 виробів.
Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік — 1740 год.
Задача 56
Розрахувати годинний, денний і річний фонди заробітної плати робітників, якщо трудомісткість виготовлення продукції в плані на рік:
ІІ розряду — 300 тис. н./год;
ІІІ розряду — 600 тис. н./год;
IV розряду — 1100 тис. н./год;
V розряду — 400 тис. н./год;
VI розряду — 270 тис. н./год.
Доплати від тарифного фонду до годинного фонду заробітної плати — 20%.
Доплати від годинного фонду до денного фонду заробітної плати — 3%.
Доплати від денного фонду до річного фонду заробітної плати — 7%.
Задача 57
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл. 29). Плановий фонд робочого часу —
1820 год.

Таблиця 29

Спеціальність

Планова чисельність робітників, осіб

Середній тарифний розряд робітників

Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання

31

3,7

Слюсарі-ремонтники з міжремонт­ного обслуговування обладнання

42

3,4

Електромонтери

17

4,1

Слюсарі-сантехніки

25

3,2

Слюсарі-вентиляційники

14

4,0

Наладчики

28

4,6

Контролери ВТК

60

3,0

Задача 58
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків виходячи з даних табл. 30.

Таблиця 30

Види робіт

Чисельність робітників
за кваліфікаційними розрядами, осіб

I

II

III

IV

V

VI

Робітники з ремонту, налагоджування й обслуговування універсального обладнання

100

120

110

90

Інші роботи

70

60

90

80

Річний плановий фонд робочого часу становить 1850 год.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.