лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 41
Розрахувати суму заробітної плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати — 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках — 15,3%, надбавки за професійну майстерність — 8%.
Задача 42
Розрахувати суму виплат за результатами річної діяльності підприємства фахівцям одного з цехів, якщо при неперервному стажі від одного до двох років виплачується 15% середньої заробітної плати, від 2 до 3 — до 20%, від 3 до 5 — 25%.
Таблиця 22


Стаж роботи

Чисельність працівників, осіб

Сума річної заробітної плати, грн.

Від 1 до 2 років

6

18 400

Від 2 до 3 років

10

32 600

Від 3 до 5 років

11

38 700

Задача 43
Визначити розміри надбавки за професійну майстерність та загальну заробітну плату токарям (відрядникам ІІІ, ІV, V і VI розрядів за високу якість виконуваної роботи), якщо вони виконували обсяг робіт відповідно до присвоєних їм розрядів, заробіток за прямою відрядною системою становив відповідно: 182 грн., 205 грн., 215 грн., 244 грн. Надбавки за професійну майстерність ІІІ і IV розрядів — 4%, V i VІ — 8%.
Задача 44
Ремонтний слюсар (відрядник) ІV розряду відпрацював за місяць 210 год при 176 год за графіком і виконав обсяг ремонтних робіт відповідно до присвоєного розряду — 268 нормо-годин.
Визначити доплати за понаднормовані роботи, якщо 24 з них припадають на перші дві години після закінчення зміни, а 10 — на третю і четверту години. Розрахувати також загальний заробіток робітника за місяць з урахуванням доплат.
Задача 45
Бригадир на підприємстві, виконуючи роботу, заробив за місяць (22 зміни по 8 год) 320 грн. Визначити суму доплати за керів­ництво бригадою, якщо в ній: а) 8 робітників; б) 13 робітників.
Задача 46
Розрахувати зростання продуктивності праці з усієї сукупності факторів і з кожного фактора окремо на основі даних табл. 23.
Таблиця 23


Показник

Варіант

1

2

3

4

5

Чисельність промислово-виробничого персоналу, розрахована на плановий обсяг виробництва і виробіток базового періоду, осіб

5000

4000

3500

7050

9500

Питома вага основних робітників виробництва у чисельності промислово-вироб­ничого персоналу, %

40

25

30

35

45

Втрати робочого часу робітників у базовому періоді, %

6

10

8

11

7

Втрати робочого часу у плановому періоді, %

4

5

3

4

2

Збільшення бюджету робочого часу одного робітника, днів

4

2

3

4

5

Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником у плановому періоді

234

234

234

234

234

Задача 47
Визначити номінальний та ефективний фонди робочого часу у днях, якщо календарний фонд у плановому році становитиме 366 днів, кількість вихідних днів — 52, субот — 51, святкових днів, які не збігаються із вихідними — 2. Середня тривалість чергових і додаткових відпусток з розрахунку на одного робітника становить в умовах п’ятиденної роботи 17,2 дня, середня тривалість навчальних відпусток — 2,1 дня; невиходи у зв’язку з виконанням державних обов’язків — 0,2; через хворобу — 5,6; у зв’язку з пологами і вагітністю — 3,3 дня.
Задача 48
У балансі робочого часу звітного періоду відпустка у зв’язку з пологами становила 1,2 дня, невиходи через хворобу — 7,8 дня, питома вага жінок у загальній чисельності робітників — 40%.
У плановому періоді передбачається: питома вага жінок — 50%, зменшення невиходів через хворобу на 20%.
Визначити середню тривалість відпусток у зв’язку з пологами і невиходи через хворобу на плановий період.
Задача 49
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції (табл. 24).
Таблиця 24


Вироби

Кількість,
шт.

Затрати на один виріб,
нормо-годин

Виконання
норми за планом

А

1 000

100

115

Б

5 000

80

120

В

3 000

150

130

Г

400

200

116

Визначити: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56% загальної чисельності робітників; чисельність всього ПВП, якщо число професіоналів, фахівців і службовців становить 17% загальної кількості робітників.
Задача 50
Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл. 25.
Таблиця 25


Види робіт

Кількість обладнання

Наладка обладнання (верстати-автомати)

50

Обслуговування верстатів-напівавтоматів

90

Обслуговування неавтоматичного обладнання

12 тис. одиниць ремонтної складності

Норми обслуговування для одного робітника: верстати-авто­мати — 10 шт., напівавтомати — 15 шт., неавтоматичного обладнання — 800 од. ремонтної складності.
У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20%. Цех працює у дві зміни; Коб — 1,15.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.