лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 31
Визначити середню тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 58 тис. н./год, у тому числі ІІ розряду 24 тис. н./год, ІІІ розряду — 8 тис. н./год, ІV розряду — 14 тис. н./год, VI розряду — 12 тис. н./год.
Задача 32
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-відрядників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 3,5.
Задача 33
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл. 16).
Таблиця 16


Назва деталі

Кількість виготовлених деталей, шт.

Розряд роботи

Норма часу
на деталь, хв

Болти М-18

1060

ІІ

6,0

Болти М-24

200

ІІ

8,0

Валики ступінчасті

260

ІV

28,0

Валики конічні

30

ІІІ

5,0

Задача 34
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція — обробка сировини тарифікується за VI розрядом, годинна норма виробітку — 100 кг; друга операція — обробка деталі, тарифікується за V розрядом, норма часу — 45 хв.
Задача 35
Робітник ІV розряду протягом місяця виготовив:
а) 400 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 16 хв. за ІV розрядом (нормальні умови);
б) 300 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 20 хв. За ІV розрядом (важкі умови праці, доплати 8% до тарифної ставки).
Визначити місячний заробіток робітника.
Задача 36
Визначити непряму відрядну розцінку та місячний заробіток робітника-наладчика на основі таких даних (табл. 17).
Таблиця 17


Показник

Варіант

1

2

3

4

5

Норма виробітку на один обслуговуваний верстат у зміну, шт.

105

115

120

121

132

Кількість обслуговуваних верстатів, шт.

2

3

4

5

6

Денна тарифна ставка наладчика, грн.

8,4

9,2

10,1

11,2

12,3

Виготовлено деталей за місяць на всіх верстатах, шт.

4500

7100

1200

14 000

17 500

Задача 37
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних табл. 18.
Таблиця 18


Показник

Варіант

1

2

3

4

5

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв.

7

5

13

6

9

Норма виробітку деталей за годину, шт.

8

10

4

9

6

Розряд роботи

ІІІ

ІV

ІV

ІІІ

V

Місячна норма роботи за графіком, год

176

176

176

176

176

Фактичний місячний виробіток деталей, шт.

1900

1958

880

1760

1570

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %

10

9

12

11

15

Розмір премії за кожний процент перевико­нання до прямого відрядного заробітку, %

0,9

1

1,2

1,5

1,1

Задача 38
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-прогресивною системою оплати праці на основі даних табл. 19.
Таблиця 19


Показник

Варіант

1

2

3

4

5

Місячна норма годин за графіком

176

176

176

176

176

Розряд роботи

ІV

V

VI

ІV

V

Норма часу на одну деталь, хв

6

7

5

8

7

Фактичний місячний виробіток, деталей

1860

1900

1950

1930

1920

Вихідна база (процент виконання норм часу)

100

100

100

100

100

Розмір збільшення відрядних розцінок на продукцію, вироблену понад вихідну базу, %

50

50

50

50

50

Задача 39
Робітник-почасовик V розряду відпрацював 174 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хворого робітника ІV розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника).
Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат, питому вагу тарифу в загальному заробітку.
Задача 40
Розподілити приробіток і премію між робітниками бригади на основі КТУ і розрахувати їхні індивідуальні заробітки, маючи такі дані: в бригаді працюють токар V розряду, два токарі ІV розряду, два токарі-розточувальники ІV розряду, стругальник ІІІ розряду. Відпрацьований час у кожного робітника — 170 год.
Установлений КТУ для першого робітника 1,5; другого — 1,2; третього — 0,9; четвертого — 1,6; п’ятого — 1; шостого — 1,6. Приробіток бригади 1000 грн., премія — 620 грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.