лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 11
Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об’єднання, характеризується даними, наведеними в табл. 3.

Таблиця 3

Підприєм­ство

Базисний період

Звітний період

Обсяг виробництва, грн.

Чисельність працюючих, осіб

Обсяг виробництва, грн.

Чисельність працюючих, осіб

№ 1

2 040 000

560

1 950 000

480

№ 2

2 500 000

495

3 540 000

620

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств.
Задача 12
Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі даних табл. 4.

Таблиця 4

Показник

Базисний період

Звітний період

Обсяг виробництва, грн.

2 000 000

2 200 000

Питома вага кооперованих поставок в обсязі продукції, q0

5

3,8

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

600

600

Задача 13
Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 2420 тис. грн., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітна плата основ­них робітників з нарахуванням — 8%, цехові витрати — 12%, загальнозаводські витрати — 10%, сировина й основні матеріали — 40%, кооперовані поставки — 15%. Середньооблікова чисельність ПВП — 486 осіб.
Задача 14
Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл. 5.

Таблиця 5

Вид виробу

План випуску
виробів

Затрати праці на один виріб, н/год.

Базисний період

Звітний період

А

1100

4

3

Б

1900

5

5

В

4200

6

4

Разом

7200

 

Задача 15
У цеху в звітному та базисному періодах чисельність робітників становила 115 осіб. Визначити виробіток на одного робітника у нормо-годинах, зростання продуктивності праці у виробництві кожного виробу та по цеху у цілому на основі даних табл. 6.

Таблиця 6

Вид
виробу

Базисний період

Звітний період

Кількість
виробів, шт.

Затрати часу
на одиницю виробу, н/год

Кількість
виробів, шт.

Затрати часу
на одиницю виробу, н/год

А

8500

4,2

10 000

4,1

Б

13 400

2,1

14 500

1,8

В

13 800

4,8

14 200

4,3

Г

8900

4,9

10 200

4,4

Задача 16
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис. год., у звіт­ному періоді відповідно — 56,7 тис. нормо-годин і 42,0 тис. год.
Задача 17
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл. 7.

Таблиця 7

Назва
виробу

Обсяг виробництва, шт.

Норматив чистої продукції, грн.

Базисний період

Звітний період

А

950

1020

24 400

Б

400

440

29 800

В

150

150

26 200

Чисельність ПВП у базисному періоді 2056 осіб., у звітному — 2030 осіб.
Задача 18
Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних табл. 8.

Таблиця 8

Показник

Базисний період

Звітний період

Нормативно-чиста продукція, грн.

33 600

38 780

Відпрацьовано робітниками:

 

 

Людино-годин

184 000

180 500

Людино-днів

23 000

23 000

Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб

100

110

Задача 19
Робота підприємства характеризується такими показниками (табл. 9):

Таблиця 9

Показник

Базисний період

Звітний період

Валова продукція, грн.

1 000 000

1 200 000

Обсяг незавершеного виробництва, грн.

50 000

60 000

Матеріальні витрати, грн.

600 000

750 000

У тому числі: сировина та основні матеріали, грн.

540 000

676 000

Амортизаційні відрахування, грн.

70 000

85 000

Фонд зарплати всього персоналу, грн.

150 000

175 000

Чисельність усього персоналу, осіб

885

900

Прибуток, грн.

180 000

190 000

Визначити зростання продуктивності праці за валовою, товарною, чистою, умовно-чистою продукцією та нормативною вартістю обробки, пояснити причини різниці показників.
Задача 20
Визначити коефіцієнт механізації праці та коефіцієнт механізації робіт за даними табл. 10.

Таблиця 10

Показник

Механізовані
роботи

Немеханізовані роботи

Усього

Обсяг виконаних робіт, т

210 000

90 000

300 000

Відпрацьовано людино-днів

3000

9000

12 000

Вироблено на один людино-день, т

70

10

25

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.