лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розділ 4


УМОВИ ЗАДАЧ З УСІХ ТЕМ ПРОГРАМИ

 

 

Задача 1
Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 22,99 млн осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 13,18 млн осіб, у сфері послуг 9,81 осіб. Відповід­но в базисному періоді було 13,77 млн осіб, 9,98 млн осіб.
Задача 2
Розрахуйте рівень безробіття на кінець звітного періоду, якщо чисельність економічно активного населення становить 25,99 млн осіб, серед них безробітних 2,9 млн осіб.
Задача 3
У звітному періоді рівень безробіття становив 12,1% і зріс на 0,9% порівняно з базисним періодом. При цьому чисельність економічно активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному періоді?
Задача 4
Якщо рівень безробіття становить 7,8%. Якими темпами має зростати ВВП, щоб знизити рівень безробіття до 5,7%
а) за 1 рік;                                   б ) за 2 роки?
Задача 5
За 5 років національний дохід зріс на 24%. Кількість зайнятих у галузях матеріального виробництва збільшилась на 2,1%. Визначити частку приросту національного доходу за рахунок зростання продуктивності праці.
Задача 6
Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив 1610 тис. т, у звітному — 1848 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2600 осіб, у звіт­ному — 2700 осіб.
Задача 7
Бригада лісорубів із чотирьох осіб за 21 робочий день базисного періоду заготовила 940 м3 деревини; у звітному за 22 робочі дні — 1100 м3. Визначити індекс та процент зростання продуктив­ності праці одного робітника.
Задача 8
Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно-нату­ральному вимірі на миловарному заводі, коли відомі дані про виробництво мила та відпрацьовані людино-дні (табл. 1).

Таблиця 1

Показник

Базисний період

Звітний період

Вироблено мила, т

 

 

Господарського

400

90

Туалетного

40

100

Мильної стружки

20

150

Відпрацьовано людино-днів

160

170

Коефіцієнти переведення в умовне мило: господарське — 1,0; туалетне — 1,8; мильна стружка — 2,2.
Задача 9
Визначити зростання продуктивності праці на взуттєвій фабриці в умовно-натуральному вимірі на основі даних табл. 2. Коефіцієнти переведення в умовні пари визначаються за плановою трудомісткістю. За одиницю береться трудомісткість пари «черевики робочі».

Таблиця 2

Вид виробу

Обсяг виробництва, тис. пар.

Затрати праці, тис. людино-днів

Базисний
період

Звітний
період

Базисний
період

Звітний
період

Черевики робочі

100

112

200

218

Черевики шкіряні

400

350

840

725

Туфлі модельні

300

385

900

1150

Задача 10
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.