лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 3.5. Вартість робочої сили та її структура


3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4

Тема 3.6. Заробітна плата


3.6.1. Методичні вказівки до вивчення теми
3.6.2. План семінарсько-практичного заняття

 1. Соціально-економічна сутність заробітної плати.
 2. Заробітна плата та її функції у ринковій економіці.
 3. Номінальна й реальна заробітна плата.
 4. Принципи та елементи організації заробітної плати.
 5. Вплив інфляційних процесів на динаміку заробітної плати.
 6. Реформування заробітної плати в Україні.

3.6.3. Терміни і поняття
3.6.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань

 1. Охарактеризуйте заробітну плату як соціально-економічну категорію.
 2. Розгляньте заробітну плату як ціну робочої сили.
 3. Які функції виконує заробітна плата в ринковій економіці?
 4. Що таке номінальна і реальна заробітна плата? Яка залежність між ними?
 5. Що являє собою основна заробітна плата?
 6. Що являє собою додаткова заробітна плата?
 7. Розкрийте сутність мінімальної заробітної плати.
 8. Розгляньте принципи організації заробітної плати.
 9. Які основні елементи організації заробітної плати?
 10. Хто є суб’єктом організації оплати праці?
 11. Як через організацію заробітної плати забезпечується збіг інтересів працівників у роботодавців?
 12. Розкрийте сутність реформування заробітної плати в Україні.

Теми рефератів

 1. Заробітна плата як основне джерело доходів працівників.
 2. Принципи й елементи організації заробітної плати.
 3. Організація заробітної плати — необхідна умова ефективного стимулювання праці.
 4. Удосконалення оплати праці в Україні.

Тема 3.7. Регулювання заробітної плати


3.7.1. Методичні вказівки до вивчення теми
3.7.2. План семінарського заняття
3.7.3. Терміни і поняття
3.7.4. Навчальні завдання


Тема 3.8. Тарифна система оплати праці


3.8.1. Методичні вказівки до вивчення теми
3.8.2. План семінарсько-практичного заняття

 1. Зміст та призначення тарифної системи оплати праці.
 2. Характеристика елементів тарифної системи:

— довідник кваліфікаційних характеристик працівників, їх зміст та призначення;
— тарифні сітки, їх побудова та призначення;
— тарифні ставки оплати праці.

 1. Доплати і надбавки до тарифних ставок.
 2. Основні принципи встановлення посадових окладів.
 3. Удосконалення тарифної системи.

3.8.3. Терміни і поняття
3.8.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань

 1. Розкрийте сутність тарифної системи.
 2. Які основні елементи тарифної системи?
 3. Для чого використовуються довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників?
 4. За якими розділами додаються характеристики професій працівників?
 5. Охарактеризуйте сутність тарифної сітки.
 6. З якою метою на підприємстві зіставляють середній розряд робітників і робіт?
 7. Що визначає тарифна ставка?
 8. Розкрийте сутність диференціації тарифної ставки.
 9. Чому питома вага тарифної частини заробітку має бути максимальною?
 10. Як установлюється посадовий оклад керівників, професіоналів, фахівців?
 11. Які застосовуються доплати й надбавки?
 12. У чому полягає удосконалення тарифної системи?
 13. Охарактеризуйте ЄТС (єдина тарифна сітка).
 14. У чому сутність безтарифної (пайової) системи оплати праці.

Теми рефератів

 1. Призначення тарифної системи.
 2. Напрями удосконалення тарифної системи в сучасних умовах.
 3. Безтарифна система оплати праці.

Тема 3.9. Форми і системи заробітної плати


3.9.1. Методичні вказівки до вивчення теми
3.9.2. План семінарсько-практичного заняття

 1. Сутність форм і систем заробітної плати.
 2. Системи відрядної форми заробітної плати й умови їх застосування.
 3. Системи почасової форми заробітної плати й умови їх застосування.
 4. Колективна оплата праці та умови її застосування.
 5. Показники й умови систем преміювання.
 6. Контрактна система оплати праці.

3.9.3. Терміни і поняття
3.9.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань

 1. Які форми і системи заробітної плати застосовуються на підприємстві, в організації? Дайте їх класифікацію.
 2. Які умови ефективного застосування форм заробітної плати?
 3. Охарактеризуйте сутність відрядної форми заробітної плати.
 4. Як розраховується заробіток робітника при прямій відрядній системі?
 5. У чому полягає сутність відрядно-преміальної системи? Як розраховується заробіток за цією системою?
 6. Охарактеризуйте застосування відрядно-прогресивної системи.
 7. Розкрийте сутність непрямої відрядної системи заробітної плати.
 8. Охарактеризуйте акордну систему оплати праці.
 9. Розкрийте сутність почасової оплати праці.
 10. Які умови застосування почасової форми оплати праці?
 11. У чому сутність простої почасової та почасово-преміальної систем?
 12. Охарактеризуйте застосування почасово-преміальної системи з нормованими завданнями.
 13. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.
 14. Що являє собою контракт?
 15. Чим різняться індивідуальні й колективні системи оплати?
 16. Які методи розподілу колективного заробітку?
 17. Що таке КТУ? Для чого він використовується?
 18. Які функції виконує преміювання?
 19. Які види преміювання?
 20. Які відмінності преміювання робітників і керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців?

Теми рефератів

 1. Удосконалення оплати праці.
 2. Удосконалення форм і систем оплати праці.
 3. Організація оплати праці в умовах її колективної організації.
 4. Удосконалення систем преміювання працівників.
 5. Оцінювання трудового внеску у колективний результат.
 6. Контрактна система оплати праці.

Див.: 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4. Методичні вказівки до вивчення теми, с. 35—36.

Див.: 2.7.1. Методичні вказівки до вивчення теми, с. 36—41.

Див.: 2.7.3. Терміни і поняття, с. 41—42.

Див.: 2.8.1. Методичні вказівки до вивчення теми, с. 43.

Див.: 2.8.2. План семінарського заняття, с. 43.

Див.: 2.8.3. Терміни і поняття, с. 44.

Див.: 2.8.4. Навчальні завдання, с. 44.

Див.: 2.7.1. Методичні вказівки до вивчення теми, с. 36—41.

Див.: 2.7.3. Терміни і поняття, с. 41—42.

Див.: 2.7.1. Методичні вказівки до вивчення теми, с. 36—41.

Див.: 2.7.3. Терміни і поняття, с. 41—42.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.