лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.11. Регулювання робочого часу і міри праці


Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 134—147). Додаткові джерела (4, 8, 10, 13, 24, 27, 35, 39).
Вивчення теми необхідно розпочати з того, що робочий час є загальною мірою кількості праці. Знати законодавчі основи регулювання робочого часу і відпочинку.
Розрізняють змінний, добовий, тижневий та місячний режими праці та відпочинку.
Далі треба розглянути сутність і зміст нормування праці, що є складовою організації праці і виробництва, основою системи пла­нування роботи підприємства та його підрозділів, організації оплати праці персоналу, обліку затрат на продукцію, управління соціально-трудовими відносинами тощо.
Проблемним напрямом є з’ясування подальшого вдосконалення нормування праці в сучасних умовах.
Треба чітко зрозуміти, що є об’єктами нормування праці та яка існує класифікація затрат часу. Найпоширенішими методами дослідження трудових процесів є: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж.
Далі треба розглянути, які застосовуються норми праці та в чому їх сутність (норми часу, норми виробітку, нормовані завдання, норми обслуговування, норми чисельності робітників, норми керованості тощо).
Норми затрат робочого часу за ступенем обґрунтованості поділяються на технічно обґрунтовані та дослідно-статистичні. Визначити відмінності таких норм.
Розглянути, які застосовуються методи встановлення норм і в чому їх сутність.
2.11.2. План семінарсько-практичного заняття
1. Робочий час і його сутність.
2. Сутність нормування праці та його значення.
3. Класифікація затрат часу.
4. Види норм затрат праці та методи їх установлення.
2.11.3. Терміни і поняття
Робочий час; режими праці та відпочинку; нормування праці; об’єкти нормування праці; хронометраж, фотографія, фотохронометраж; норма часу; норма виробітку; нормоване завдання; норма обслуговування; норма керованості.
2.11.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань
1. Чим визначається загальна тривалість робочого часу?
2. Охарактеризуйте види режимів праці та відпочинку.
3. Розкрийте сутність нормування праці.
4. Які основні шляхи вдосконалення нормування праці?
5. Що є об’єктом нормування праці?
6. Яка існує класифікація затрат часу?
7. Охарактеризуйте методи дослідження трудових процесів.
8. Які застосовуються норми затрат праці?
9. Охарактеризуйте види норм затрат робочого часу за ступенем обґрунтованості.
10. Які вихідні дані для визначення величини і рівня норм часу?
11. Які використовуються методи встановлення норм?
Теми рефератів
1. Регулювання робочого часу.
2. Значення нормування праці в сучасних умовах.
3. Методи дослідження трудових процесів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.