лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.6. Вартість робочої сили


2.6.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 65—71). Додаткові джерела (10, 13, 15, 27, 35, 37, 39, 40).
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці є товаром, який має вартість.
Тому необхідно з’ясувати, що являє собою вартість робочої сили і які саме чинники впливають на її величину, збільшуючи або зменшуючи її.
Далі треба розглянути саму структуру вартості, виявити які елементи входять до її складу.
Важливим питанням є визначення ціни робочої сили і залежність її від стану ринку праці, його кон’юнктури.
Вивчаючи тему, необхідно зрозуміти, що вартість робочої сили є своєрідною основою усієї системи доходів від суспільної праці. Дати поняття доходів населення, а також їх формування і використання. Визначити, які фактори впливають на формування доходів. Залежно від джерел формування доходи можуть бути трудові і нетрудові.
Об’єктивною характеристикою рівня грошових доходів є відповідність їх прожитковому мінімуму. Дуже важливим є правильне визначення прожиткового мінімуму як показника, що має особливе значення для періоду подолання кризового стану економіки. Розглянути методичні підходи, розроблені профспілками України щодо розрахунку прожиткового мінімуму. Більш правомірною та науково обґрунтованою категорією є мінімальний споживчий бюджет (МСБ), що забезпечує нормальне відтворення робочої сили працездатних і нормальну життєдіяльність непрацездатних громадян.
2.6.2. План семінарсько-практичного заняття

 1. Сутність вартості і ціни робочої сили.
 2. Структура вартості робочої сили.
 3. Формування і використання доходів населення.

2.6.3. Терміни і поняття
Вартість робочої сили; ціна робочої сили; доходи населення; прожитковий мінімум; мінімальний споживчий бюджет.
2.6.4. Навчальні завдання

Запитання і завдання для контролю знань

 1. Що таке вартість робочої сили?
 2. Які чинники впливають на величину вартості робочої сили?
 3. Охарактеризуйте склад вартості робочої сили.
 4. Що являє собою ціна робочої сили?
 5. Від чого залежить ціна робочої сили?
 6. Охарактеризуйте сутність поняття «доходи населення».
  З яких джерел вони формуються?
 7. Чим визначається диференціація доходів?
 8. Які фактори впливають на формування доходів?
 9. Що таке прожитковий мінімум?
 10. Як здійснюються розрахунки прожиткового мінімуму?
 11. Охарактеризуйте мінімальний споживчий бюджет (МСБ), його сутність і відмінність від бюджету прожиткового мінімуму.
 12. Як має здійснюватися індексація доходів населення залежно від рівня доходів населення?

Теми рефератів

  • Формування вартості робочої сили на ринку праці.
  • Вплив ринку на ціну робочої сили.
  • Диференціація доходів населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.