лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.3. Відтворення трудових ресурсів


2.3.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 18—21). Додаткові джерела (10, 13, 27, 35, 36, 38, 39).
Вивчення теми необхідно розпочати із засвоєння самого поняття відтворення населення як історичного, соціального й економічного процесу постійного і безперервного поновлення людського покоління.
Розрізняють такі види відтворення населення: розширене, просте, звужене. При розширеному відтворенні переважає народжуваність над смертністю (в абсолютних показниках, у розрахунку на 1000 осіб) і відбувається природний приріст населення. Просте відтворення характеризується постійною кількістю населення в результаті приблизно однакової як народжуваності, так і смертності. При звуженому відтворенні показники смертності перевищують показники народжуваності, при цьому відбувається абсолютне зменшення кількості населення. Така ситуація характерна для сучасної України.
Відтворення робочої сили перебуває у постійному взаємо­зв’язку із відтворенням суспільного продукту і являє собою по­стійне і безперервне поновлення кількісних і якісних характеристик економічно активного населення. Необхідно знати, що процес відтворення робочої сили поділяється на окремі фази: формування, розподіл і перерозподіл, використання.
Усі фази органічно пов’язані між собою.
2.3.2. План семінарського заняття

 1. Сутність відтворення населення і трудових ресурсів.
 2. Формування робочої сили.
 3. Особливості використання трудових ресурсів в Україні.

2.3.3. Терміни і поняття
Відтворення населення: розширене, просте, звужене; відтворення трудових ресурсів; формування робочої сили; розподіл і перерозподіл робочої сили; використання робочої сили; екстенсивне відтворення робочої сили; інтенсивне відтворення робочої сили; баланс трудових ресурсів.
2.3.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань.

 1. Що являє собою відтворення населення?
 2. Дайте характеристику розширеного відтворення населення.
 3. У чому сутність простого відтворення населення?
 4. Що таке звужене відтворення населення?
 5. Розкрийте сутність відтворення трудових ресурсів.
 6. Охарактеризуйте фази відтворення робочої сили.
 7. Розкрийте сутність фази формування розподілу і перерозподілу трудових ресурсів.
 8. Розгляньте фазу використання трудових ресурсів.
 9. Які типи відтворення робочої сили?
 10. Хто є основним джерелом поновлення трудових ресурсів?
 11. Що являє собою баланс трудових ресурсів?

Теми рефератів

  • Відтворення робочої сили в Україні.
  • Процес відтворення робочої сили.
  • Типи відтворення робочої сили.
  • Конкурентоспроможність робочої сили в Україні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.