лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розділ 2


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Тема. 2.1. Ринок праці в економічній системі


2.1.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 5—17). Додаткові джерела (1, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40).
Вивчення теми доцільно розпочати із з’ясування сутності ринкової системи та її складової — ринку праці. Необхідно визначити поняття ринку праці та особливості його функціонування. У ринковій економіці ринок праці охоплює всіх здатних працювати; як зайнятих, так і не зайнятих найманою працею.
Для формування й функціонування ринку необхідні певні умови: правові, економічні, організаційні, соціальні. Необхідно чітко засвоїти елементи ринку праці, а також сутність і типи його кон’юнктури.
Далі треба розглянути функції ринку праці та його основні суб’єкти, а також структуру, типи і сегментацію ринку. Особливу увагу слід приділити відмінностям між відкритим і прихованим ринками праці; з’ясувати, у чому полягає жорсткість і гнучкість ринку.
Розглянути теоретичні підходи до аналізу ринку праці, а також моделі ринку. Важливим проблемним напрямом вивчення теми є формування й розвиток ринку праці в Україні в сучасних умовах. Студентам слід дати сутнісну оцінку цим явищам.
2.1.2. План семінарського заняття

 1. Поняття ринку праці, умови його виникнення і функціонування.
 2. Елементи і функції ринку праці.
 3. Типи і види ринків праці.
 4. Характеристика теоретичних основ ринку праці.

2.1.3. Терміни і поняття
Ринок праці; індивідуальна робоча сила; сукупна робоча си­ла; сукупний попит на робочу силу; індивідуальний попит на робочу силу; пропозиція робочої сили; кон’юнктура ринку праці; зовнішній ринок праці; внутрішній ринок праці; відкритий ринок праці; прихований ринок праці; сегментація ринку праці.
2.1.4. Навчальні завдання
Запитання і завдання для контролю знань:

 1. Що являє собою ринок праці?
 2. Розкрийте особливості ринку праці.
 3. Які верстви населення охоплює ринок праці?
 4. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці?
 5. Охарактеризуйте елементи ринку праці.
 6. Охарактеризуйте робочу силу як об’єкт купівлі-продажу.
 7. У чому полягає сутність попиту і пропозиції на робочу силу?
 8. Що являє собою кон’юнктура ринку праці?
 9. Які типи кон’юнктури ринку праці?
 10. Які чинники обумовлюють кон’юнктуру ринку праці?
 11. Охарактеризуйте сутність ціни робочої сили.
 12. Які функції виконує ринок праці?
 13. Які типи і види ринків праці?
 14. Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринком праці.
 15. У чому полягає сегментація ринку праці?
 16. У чому полягає жорсткість і гнучкість ринку праці?
 17. Що передбачає гнучкість ринку праці?
 18. Розкрийте сутність основних концепцій аналізу ринку праці.
 19. Охарактеризуйте найбільш поширені моделі ринку праці.

Теми рефератів

  • Ринок праці в економічній системі.
  • Формування ринку праці в Україні.
  • Сегментація ринку праці.
  • Аналіз сучасного ринку праці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.