лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 7. Центральний банк —
банкір і фінансовий агент уряду

 1. Роль НБУ у забезпеченні касового виконання державного бюджету.
 2. Роль НБУ на первинному ринку державних цінних паперів.
 3. Роль НБУ в управлінні зовнішнім боргом.
 4. Роль НБУ в управлінні внутрішнім державним боргом.

Тема 8. Валютне регулювання та контроль

 1. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання та контролю.
 2. Інструменти (методи) валютного регулювання.
 3. Повноваження НБУ як органу валютного регулювання.
 4. Курсова політика НБУ.
 5. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
 6. Платіжний баланс у системі валютного регулювання.
 7. Повноваження НБУ як органу валютного контролю.

Тема 9. Грошово-кредитна політика

 1. Сутність грошово-кредитної політики (визначення, суб’єк­ти, об’єкти).
 2. Інституційна основа грошово-кредитної політики.
 3. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.
 4. Передавальний (трансмісійний) механізм грошово-кредит­ної політики.
 5. Типи грошово-кредитної політики.
 6. Ефективність грошово-кредитної політики.
 7. Взаємозв’язок і порівняльний аналіз грошово-кредитної та фіскальної політики.
 8. Особливості реалізації грошово-кредитної політики НБУ на різних етапах перехідного періоду.

Тема 10. Інструменти грошово-кредитної політики

 1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кре­дитної політики.
 2. Інструменти опосередкованого і прямого впливу на грошовий ринок та економічні процеси.
 3. Політика обов’язкових резервних вимог.
 4. Політика рефінансування комерційних банків.
 5. Процентна політика центрального банку.
 6. Політика операцій на відкритому ринку.

3.3. Приклади типових задач
Задача 1.На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий агрегат М3:


Показник

Сума, умов. од.

Грошова база

6100

Готівка (грошова база поза банками)

5100

Грошова маса (МІ)

7900

Строкові депозити

3000

Кошти клієнтів за трастовими операціями банків

130

Задача 2. На основі інформації, що наведена в таблиці, роз­рахуйте фактичне значення показника адекватності регулятивного капіталу і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:


Показник

Сума, умов. од.

Статутний капітал

11 250

Регулятивний капітал банку

27 900

Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви

98 000

Активи банку, зменшені на створені резерви

108 700

Кошти, залучені банком

134 100

Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

17 100

Задача 3. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку за кожною валютою:


Код
валюти

За балансовими
рахунками

За позабалансовими
рахунками

Курс НБУ, грн за
одиницю
валюти

Активи

Зобов’язання

Активи

Зобов’язання

280

4310

4520

500

1,20

528

1320

700

200

1,06

250

750

1310

210

0,36

Задача 4. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий мультиплікатор:


Показник

Сума, умов. од.

Готівка (гроші поза банками)

7150

Грошовий агрегат (М1)

10 300

Валютні заощадження

3560

Кошти клієнтів за трастовими операціями банків

270

Резерви комерційних банків

1 450

Строкові депозити в національній валюті

1 850

Кошти на поточних рахунках у національній валюті

3 150

Задача 5. Відобразіть зміни у зведеному балансі комерційних банків і в балансі центрального банку після здійснення такої операції:
Центральний банк купив у дилерів фондового ринку цінні папери вартістю 1000 умов. од.
ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (ДАНІ УМОВНІ)


Стаття балансу

Сума
за балансом,
умов. од.

Активи:
    Кошти на рахунках у центральному банку


11 000

    Цінні папери

65 000

    Позички

90 000

    Інші активи

3 000

Закінчення табл.


Стаття балансу

Сума
за балансом,
умов. од.

Зобов’язання і капітал:
    Кошти на поточних рахунках клієнтів


105 000

    Строкові депозити клієнтів

50 000

    Позички, отримані від комерційних банків

1 700

    Позички, отримані від центрального банку

4 500

    Капітал

7 800

БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ (ДАНІ УМОВНІ)


Стаття балансу

Сума за балансом,
умов. од.

Активи:
Монетарне золото


1 000

    Цінні папери

65 000

    Позички, надані комерційним банкам

4 500

    Інші активи

8 000

Зобов’язання і капітал:
Готівка в обігу


59 500

    Кошти на рахунках комерційних банків

11 000

    Депозити уряду

3 000

    Капітал

5 000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.