лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.8.4. Навчальні завдання
Задача 1. У платіжному балансі України містяться дані щодо загальної суми офіційних валютних резервів та її складових.
У наведеному фрагменті балансу маємо такі умовні дані:


Стаття платіжного балансу

Сума, млн дол. США

1. Золото

570

2. Іноземні валюти

1200

3. Внесок країни до капіталу МВФ

260

4. Х (невідома величина)

?

Офіційні валютні резерви

2550

Назвати четвертий складник офіційних валютних резервів та розрахувати його величину, виходячи з даних таблиці.
Задача 2. У складі поточного рахунку платіжного балансу країни на поточний рік «товари» становлять 14 200 млн дол. США, «послуги» 8500 млн дол. США, доходи 2300 млн дол. США, а загальна сума поточного рахунку становила 27 000 млн дол. США. Розрахуйте четвертий складник поточного рахунку і назвіть його.
Задача 3.У наведеному фрагменті платіжного балансу містяться умовні дані щодо резервних активів:


Стаття платіжного балансу

Сума,
млн дол. США,
на 1.01.2001 р.

Сума,
млн дол. США,
на 1.01.2002 р.

1. Монетарне золото

3500

3600

2. Резервна позиція в МВФ

4000

4000

3. Іноземна валюта

8950

9200

4. Спеціальні права запозичення

1000

1000

5. Інші фінансові вимоги

700

550

Розрахувати загальну суму резервних активів. Пояснити, що означає зміна стану резервних активів і які конкретно операції центрального банку можуть ініціювати подібні зміни.
Задача 4. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку за кожною валютою:


Валюта

За балансовими рахунками

За позабалансовими
рахунками

Курс НБУ, грн за
одиницю
валюти

активи

зобов’язання

активи

зобов’язання

EUR

4310

4520

500

5,32

RUR

1320

700

200

0,17

ZL

750

1310

210

1,36

Задача 5. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте загальну відкриту валютну позицію банку:


Валюта

За балансовими рахунками

За позабалансовими
рахунками

Курс НБУ, грн за
одиницю
валюти

активи

зобов’язання

активи

зобов’язання

EUR

2500

1220

250

1,20

USD

1000

500

200

5,35

RUR

750

1000

180

0,16

Задача 6. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку (довгу чи коротку) за кожною валютою:


Валюта

За балансовими рахунками

За позабалансовими
рахунками

Курс НБУ, грн за
одиницю
валюти

активи

зобов’язання

активи

зобов’язання

EUR

4250

5200

300

4,52

USD

800

1600

410

5,26

ZL

1250

140

300

1,45

Довідково-інформаційні матеріали
БАЛАНС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ,
січень 2002 р. (млн грн на кінець періоду)


Стаття балансу

01

 

 

АКТИВИ

Кошти та депозити в іноземній валюті

14 467

 

Авуари в СПЗ

1 320

 

Монетарне золото

729

 

Цінні папери уряду

9 173

 

Інші цінні папери резидентів

0

 

Кредити уряду

10 507

 

Кредити банкам та іншим позичальникам

489

 

Нараховані доходи

51

 

Внески в рахунок квоти

9 067

 

Основні засоби та нематеріальні активи

1 233

 

Інші активи

1 738

 

Сукупні активи

48 775

 

Закінчення табл.


Стаття балансу

01

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

 

Зобов’язання

Банкноти та монети в обігу

19 023

 

Кошти банків

4 691

 

Кошти уряду та інших клієнтів

2 163

 

Цінні папери власного боргу

 

Кредити отримані

335

 

Заборгованість перед МВФ

19 118

 

Нараховані витрати

78

 

Інші зобов’язання

851

 

Сукупні зобов’язання

46 258

 

 

Капітал

Статутний капітал

10

 

Фонди та інші резерви

2 084

 

Результати переоцінки іноземної валюти та банківських металів

357

 

Результати переоцінки основних засобів

66

 

Сукупний капітал

2 517

 

СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

48 775

 

 


Рис. 2.8.1. Обсяги валютного ринку України, млрд дол. США

Рис. 2.8.2. Міжнародний ринок капіталів, млн дол. США

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.