лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Н. В. ЗАДОРОЖНА

 

МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ

 

Навчальний посібник
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2003

\

 

 

Рецензенти:
Л. В. Мінін , д-р екон. наук, проф.
(Міністерство промислової політики України),
М. І. Шкітіна, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний лінгвістичний університет)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1541 від 16.07.02.

 

Задорожна Н. В.
З-15       Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с.
ISBN 966–574–457–7
У навчальному посібнику пропонується систематизований виклад мікро­економічної теорії виробництва і витрат. Порівняно з традиційною навчальною літературою з курсу «Мікроекономіка» він містить істотно розширений мікроекономічний інструментарій дослідження виробництва як системи «вит­рати—випуск», поглиблене математичне і графоаналітичне подання базових мікроекономічних концепцій і моделей, результати емпіричних досліджень функцій виробництва і витрат. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного і вищого рівнів дисципліни «Мікро­економіка», а також низки дисциплін теоретичного і прикладного характеру, що базуються на мікроекономічній теорії.
Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю, викладачів загальнотеоретичних і конкретно-прикладних економіч­них дисциплін і всіх, хто цікавиться сучасною економічною теорією.

ББК 65.012-1

© Н. В. Задорожна, 2003
ІSBN 966–574–457–7                                                                     © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ЗАДОРОЖНА НЕЛЛІ ВАСИЛІВНА

МІКРОЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ

Навчальний посібник

 

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Серафін
Верстка О. Бабич

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.