лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Кримінальне право України. Загальна частина

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки УКраїни
Київський національний економічний університет


Ю. Ф. ІВАНОВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Київ 2003

 

 

 

 

Рецензенти:
Д. І. Голосніченко, канд. юрид. наук, ст. викл.
(Національна академія внутрішніх справ України)
О І. Рощін, канд. юрид. наук, приватний адвокат
(Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури)
Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 7 від 13.05.02

 

 

 

 

Іванов Ю. Ф.
І 20Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с.
ІSBN 966–574–420–8

У посібнику розкриваються основні питання Загальної частина кримінального права України. Після кожної теми до основних теоретичних положень додаються контрольні запитання та задачі, вирішення яких дозволить студентам поглибити самостійне опанування курсу з Загальної частини кримінального права.
Посібник містить також Типову програму курсу, термінологічні словники до кожної теми, рекомендовану літературу, нормативно-правові акти, тестові завдання, ситуативні задачі.
Розрахований на студентів та викладачів вищих закладів освіти, а також науковців і практичних працівників.
ББК 67.408
a Ю. Ф. Іванов, 2003
ІSBN 966–574–420–8                                                                   ©  КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ІВАНОВ Юрій Феодосійович

Кримінальне право україни

 

загальна частина

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор А. Бородавко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Верстка Н. Коломієць

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.