лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 Частина 1

Типова програма курсу

 

 

1. Мета і завдання дисципліни
Навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки перед­бачене вивчення нормативної дисципліни «Інвестиційний аналіз».
Мета навчальної дисципліни — надання студентам можливостей для глибокого вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.
Головними завданнями курсу є:

  • з’ясування змісту та основних методів аналізу інвестиційних проектів;
  • набуття практичних навичок з бюджетування капіталу;
  • ранжування інвестиційних проектів;
  • вивчення особливостей аналізу ризикових інвестиційних проектів;
  • набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб підприємства у капіталі;
  • вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на підприємстві;
  • оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності.
  • розвиток здібностей до дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів «Фінанси», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Облік і аудит», «Інвестування» і тісно пов’язані з такими навчальними дисциплінами, як «Портфельне інвестування», «Банківське інвестиційне кредитування», «Проектне фінансування».


2. Тематичний план з дисципліни


Тема

Кількість академічних годин

Лекції

Практичні
заняття

Індивідуальні
заняття

Самостійна
робота

Усього

1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

4

3

2

13

22

2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні

4

3

2

13

22

3. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної
привабливості

3

2

2

13

20

4. Реальні інвестиційні проекти

4

3

3

13

23

5. Фінансові інвестиції

3

3

2

13

21

Усього

18

14

11

65

108


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.