лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3. Контрольні запитання

 1. Мета, зміст технічного аналізу проекту.
 2. Алгоритм проведення технічного аналізу.
 3. Проблеми вибору місця реалізації проекту.
 4. Які основні принципи визначення масштабу проекту?
 5. Критерії обґрунтування вибору технології.
 6. Організація підготовки та впровадження проекту.
 7. Структура інвестиційних і поточних витрат проекту.
 8. Чому правильний вибір місця розташування підприємства великою мірою позначається на ефективності його функціонування?
 9. У чому полягає проблема правильного вибору місця розташування підприємств різних промислових підрозділів?
 10. Назвіть фактори, які впливають на ефективність розташування підприємств різних промислових підрозділів.
 11. У чому полягає галузево-регіональний підхід за обґрунтування вибору місця розташування підприємства?
 12. Охарактеризуйте економіко-математичну модель обґрунтування розташування підприємств.
 13. З якою метою і як здійснюється класифікація промисловості за факторами розташування виробництва?
 14. Ризик і невизначеність в інвестуванні.
 15. Класифікація ризиків.
 16. Моделі сприйняття ризику підприємцем.
 17. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення як статистичний показник за оцінювання ризику.
 18. Коефіцієнт варіації як статистичний показник за оцінювання ризику.
 19. Правило середньої варіації.
 20. Аналіз чутливості як метод аналізу ризику.
 21. Метод імітаційного моделювання.
 22. Поправка на ризик: метод еквівалента достовірності.
 23. Поправка на ризик: ставка дисконтування з урахуванням ризику.
 24. Поясніть відмінності між ризиками: проектним, підприємницьким, фінансовим і портфельним.

4.4. Типові задачі

Задача 1.Проект пошиву жіночих костюмів передбачає на виробництво одного костюма витрати тканини та аксесуарів на суму 45 грн. За кожен костюм швачка отримує 15 грн. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, інші загальнофірмові витрати становлять 80 тис. грн. на рік. Планова ціна реалізації костюма — 110 грн. Скільки потрібно виробляти костюмів, щоб звільнити зону збиткового виробництва? Скільки потрібно шити костюмів для того, щоб річний обсяг прибутку досяг 40 тис. грн.? Виконайте аналіз динамічності проекту, якщо підприємство планує довести обсяг випуску продукції до 250 тис. одиниць на рік, провівши рекламну кампанію з бюджетом 30 тис. грн. Проілюструйте рішення графічно.
Задача 2. Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту. За підрахунками фахівців було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проекту:


Рік

Витрати

Вигоди

1

0,5

2

2,1

0,4

3

3,7

0,7

4

3,7

1,3

5

2,0

1,9

6

0,5

2,2

7—30

0,5

2,6

Усього

24,5

68,9

Визначте доцільність здійснення проекту за критеріями чистої теперішньої вартості, рентабельності інвестицій, терміну окупності проекту, якщо реальна ставка прибутковості інвестицій — 10 %, очікуваний темп інфляції — 10 % на рік. Чи зміниться ваше рішення, якщо реальна ставка зросте до 18 %?
Визначте внутрішню норму рентабельності інвестицій. Побудуйте фінансовий профіль проекту за різними сценаріями. Прокоментуйте отримані дані.
Задача 3. Виконайте аналіз чутливості інвестиційного проекту, визначте найважливіші змінні проекту, їх граничне значення, допустимі зміни та рейтинг впливу на результативну кількість за наведеними нижче даними.
Передбачається, що початкові інвестиції проекту — 2 млн грн., ціна реалізації — 50 грн., витрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції — 15 грн., матеріальні витрати — 10 грн., з яких витрати на електроенергію — 8 грн. У разі нормального завантаження виробничих потужностей підприємство зможе випускати 600 тис. виробів на рік. Термін реалізації проекту — 8 років, дисконтна ставка — 12 %.
Задача 4. Інвестор має таку інформацію щодо можливих обсягів продажу нового продукту і відповідних імовірностей:


Можливий рівень сприймання
продукції (можлива реакція ринку)

Обсяг продажу
(од. товару)

Імовірності

Низький
Середній
Високий
Дуже високий

10
30
45
60

0,1
0,3
0,4
0,2

Визначте:
а) очікуване значення продажу нового продукту;
б) стандартне відхилення.
Задача 5.Фірма — розробник вугільних родовищ аналізує два взаємовиключних інвестиційних проекти — купівлю родовища А або В. Вугільне родовище А потребує початкових інвестицій 1 млн дол., очікувані значення грошових потоків від його розробки — 200 тис. дол. щорічно з 5-го по 15-й рік і 400 тис. дол. щорічно з 16-го по 25-й рік. Початкові інвестиції в родовище В — 1,2 млн дол., очікувані грошові потоки — 150 тис. дол. протягом 25 років. Вартість капіталу — 10 %.
Визначте:
а) інвестиційний проект має бути реалізований?
б) якщо ризикованість проекту В висока і до середньоризикової вартості капіталу 10 % додається премія за ризик 5 %, то чи змінюється інвестиційне рішення?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.