лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.4. Типові задачі

Задача 1. Торговельна фірма має намір придбати товар за 400 тис. грн., транспортувати його до місця реалізації (вартість транспортування — 32 тис. грн.) і протягом двох місяців реалізувати за 580 тис. грн. Розрахуйте чистий дохід, ефективність і дохідність інвестиційного проекту.
Задача 2. Підприємство має намір придбати технологічну лінію з виробництва валів. За якого мінімального обороту це прид­бання окупиться, якщо змінні витрати у перерахунку на один вал становлять 80 грн., постійні витрати (оренда, комунальні платежі, заробітна плата та ін.) — 5 млн грн. на місяць. Вартість одного валу 120 грн.
Задача 3. Річний обсяг закупівлі товару комерційною фірмою становить 100 тис. грн., річний обсяг продажу — 135 тис. грн. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу — 28 тис. грн. За якого мінімального річного обсягу продажу фірма не матиме збитків (мінімальний річний оборот)?
Задача 4. Зробіть порівняльний аналіз графіків зміни нарощування капіталу у разі реалізації схем простих і складних процентів.
Задача 5. Підприємство має на рахунку у банку 1,2 млн грн. Банк нараховує 12,5 % річних. Існує пропозиція ввійти всім капіталом до спільного підприємства, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років. Чи варто приймати таку пропозицію?
Задача 6. У вашому розпорядженні є 10 млн грн. Ви хотіли б потроїти цю суму через 7 років. Яким є мінімально прийнятне значення процентної ставки?
Задача 7. Фірмі необхідно нагромадити 2 млн грн. для прид­бання через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом нагромадження є придбання серій безризикових державних цінних паперів, що генерують річний дохід за ставкою 8 % річних з нарахуванням процентів кожні півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?
Задача 8. Розрахуйте теперішню вартість 1000 грн., які будуть отримані через 12 років, зважаючи на те, що ставка дисконтування (вартість капіталу, процентна ставка, дисконтна ставка, ставка капіталізації) становить 12 %.
Задача 9. Розрахуйте теперішню вартість 623 грн., що будуть отримані через 8 років, плюс 1092 грн., які будуть отримані через 8 років після цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.
Задача 10. Розрахуйте теперішню вартість 10-ти річного ануїтету вартістю 100 грн., за ставкою 20 % річних.
Задача 11. Розрахуйте теперішню вартість 250 грн., отримуваних щорічно протягом 21 року, плюс 1200 грн., які отримуватимуться довічно після 21 року, за умови, що річна процентна ставка становитиме 11 %.
Задача 12. Фірма має намір придбати обладнання вартістю 20 тис. грн. Розраховано, що річна економія від установлення цього обладнання становитиме 5 тис. грн., тривалість експлуатації 5 років, а залишкова вартість — 1000 грн. Зважаючи на те, що показник норми дохідності має становити 10 %, які дії ви порекомендуєте?
Задача 13. Розрахуйте теперішню вартість проектів А і Б, маючи на увазі, що ставка дисконтування становить 0 %, 10 % та 20 %.


Показник

Проект А

Проект Б

Початкові витрати (грн.)

1200

1200

Надходження коштів (грн.)

 

 

1-й рік

1000

100

2-й рік

500

600

3-й рік

100

1100

Який з проектів є кращим за кожної ставки дисконтування? Чому вони не дають однакових результатів?
Задача 14. Керівництво компанії «Автосервіс» має намір прий­няти рішення щодо придбання автоматичної мийки для машин. Витрати на придбання, встановлення та пусконалагоджувальні роботи становлять близько 140 тис. грн. Очікувана тривалість експлуатації автомийки — 7 років. Очікуваний річний балансовий прибуток такий:


Рік

1

2

3

4

5

6

7

Операційний грошовий потік

30 000

50 000

60 000

60 000

30 000

20 000

20 000

Амортизація

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Балансовий прибуток

10 000

30 000

40 000

40 000

10 000

На кінець сьомого року експлуатації залишкова вартість мийки становитиме декілька гривень. Компанія класифікує свої проекти таким чином:


Очікувана норма дохідності, %

Низький ризик

20

Середній ризик

30

Високий ризик

40

Проект установлення автоматичної мийки вважається таким, що має середній рівень ризику. Чи варто реалізовувати цей проект?
Задача 15. Керівництво фірми повинно прийняти рішення щодо придбання нового обладнання. Початкові витрати на закупівлю, монтаж і пусконалагоджувальні роботи становитимуть 140 тис. грн. Тривалість експлуатації обладнання — 5 років. Очікуваний балансовий прибуток такий:


Рік

1

2

3

4

Операційний грошовий потік

90 000

90 000

100 000

50 000

Амортизація

50 000

30 000

40 000

20 000

Балансовий прибуток

40 000

60 000

60 000

30 000

По закінченні п’ятого року експлуатації залишкова вартість обладнання становитиме лише декілька гривень. Компанія класифікує свої проекти таким чином:


Очікувана норма дохідності, %

Низький ризик

16

Середній ризик

24

Високий ризик

50

    • Наведіть найпоширеніші методи оцінювання інвестиційних пропозицій.
    • Яких помилок (на прикладі цієї задачі) можуть припуститися аналітики-початківці?
    • Чи варто фірмі купляти нове обладнання, якщо рівень ризику проекту є середнім?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.