лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

А. А. Пересада
С. В. Онікієнко
Ю. М. Коваленко

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2003

 

Рецензенти:
Б. Луців, канд. екон. наук, доц.
(Тернопільська академія народного господарства)
М. Г. Дмитренко, канд. екон. наук, доц.
(Черкаська філія Української академії банківської справи)


 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1429 від 11.07.02

 

Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.
П 27       Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 134 с.
ISBN 966–574–433–Х
У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс на­вчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз».
Посібник складається зі вступу, типової програми курсу, тематичного плану, навчально-методичного забезпечення, яке включає в себе методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни, термінологічний словник ключових понять, плани семінарських і практичних занять, навчальні завдання, задачі, аналітичні ситуації, перелік рекомендованої літератури.
Для студентів і слухачів бакалаврських програм економічних вузів, підприємців, менеджерів підприємств і банківських працівників.
ББК 65.053
© А. А. Пересада, С. В.Онікієнко, Ю. М. Коваленко, 2003
ISBN 966–574–433–Х                                                      © КНЕУ, 2003
Навчальне видання

 

 

 

Пересада Анатолій Анатолійович
Онікієнко Сергій Володимирович
Коваленко Юлія Михайлівна


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Лембак
Верстка  Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.