лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційне кредитування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ ............................................  3

1. Розгорнута програма дисципліни «Інвестиційне кредиту-
вання» .........................................  5

2. Тематичний план дисципліни ......................  10
3. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу ......  11
Тема 1. Інвестиційне кредитування, його сутність та роль у роз-
ширеному суспільному відтворенні...............  11

1.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми ........  11

1.2. План семінарського заняття ..................  15

1.3. Контрольні запитання ......................  15

1.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ...............................  15

1.5. Навчальні завдання ........................  17

1.6. Запитання та завдання для перевірки знань ......  18

1.7. Література ...............................  20
Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування ............  21

2.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми ........  21

2.2. План семінарського заняття ..................  28

2.3. Контрольні запитання ......................  29

2.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ...............................  29

2.5. Навчальні завдання ........................  30

2.6. Запитання та завдання для перевірки знань ......  31

2.7. Література ...............................  34

Тема 3. Організація процесу банківського інвестиційного кре-
дитування ..................................  35

3.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми ........  35

3.2. План семінарського заняття ..................  50

3.3. Контрольні запитання ......................  51

3.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ...............................  52

3.5. Навчальні завдання ........................  53

3.6. Запитання та завдання для перевірки знань ......  54

3.7. Література ...............................  61
Тема 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефектив-
ності кредитування інвестиційних проектів .........  62

4.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми ........  62

4.2. План семінарського заняття ..................  80

4.3. Контрольні запитання ......................  80

4.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ...............................  81

4.5. Навчальні завдання ........................  82

4.6. Запитання та завдання для перевірки знань ......  82

4.7. Література ...............................  85
Тема 5. Державне інвестиційне кредитування .............  86

5.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми ........  86

5.2. План семінарського заняття ..................  95

5.3. Контрольні запитання ......................  95

5.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ...............................  95

5.5. Навчальні завдання ........................  96

5.6. Запитання та завдання для перевірки знань ......  97

5.7. Література ...............................  99
Тема 6. Іпотечне інвестиційне кредитування .............  100

6.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми .......  100

6.2. План семінарського заняття .................  117

6.3. Контрольні запитання .....................  117

6.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ..............................  118

6.5. Навчальні завдання .......................  119

6.6. Запитання та завдання для перевірки знань .....  120

6.7. Література ..............................  125
Тема 7. Лізинг  ...................................  126

7.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми .......  126

7.2. План семінарського заняття .................  139

7.3. Контрольні запитання .....................  139

7.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ..............................  139

7.5. Навчальні завдання .......................  140

7.6. Запитання та завдання для перевірки знань .....  141

7.7. Література ..............................  143
Тема 8. Іноземний інвестиційний кредит ................  144

8.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми .......  144

8.2. План семінарського заняття .................  153

8.3. Контрольні запитання .....................  153

8.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ..............................  154

8.5. Навчальні завдання .......................  155

8.6. Запитання та завдання для перевірки знань .....  155

8.7. Література ..............................  163
Тема 9. Управління ризиками при інвестиційному креди-
туванні ...................................  164

9.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми .......  164

9.2. План семінарського заняття .................  182

9.3. Контрольні запитання .....................  182

9.4. Термінологічний словник основних понять
(категорій) ..............................  183

9.5. Навчальні завдання .......................  184

9.6. Запитання та завдання для перевірки знань .....  185

9.7. Література ..............................  190
4. Методичні вказівки щодо оцінювання знань студентів
з дисципліни
...................................  191
5. Додатки ......................................  198
5.1. Перелік основних математичних формул, які викорис-
товуються при інвестиційному кредитуванні
........  198
5.2. Таблиці шести функцій складного відсотка .........  204

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.