лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційне кредитування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

А. А. ПЕРЕСАДА
Т. В. МАЙОРОВА

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002


 

Рецензенти:
Л. І. Нейкова, д-р екон. наук, проф. (Європейський університет
фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу)
Л. І. Братчук, канд. екон. наук, проф.
(Міжнародний науково-технічний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-896 від 23.04.02

Пересада А. А., Майорова Т. В.
П 27          Інвестиційне кредитування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 272 c.
ISBN 966-574-408-9

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Інвестиційне кредитування», яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальностями: «Банківський менеджмент», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Управління банківськими інвести­ціями». Він вирішує проблему забезпечення зазначеної дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, термінологічний словник ключових понять, тестові завдання, задачі, проблемні питання та перелік рекомендованої літератури. За допомогою посібника спеціалісти у фінансово-банківській та інвестиційній сфері отримають базову підготовку з питань організації інвестиційного кредитування і зможуть навчитися приймати кваліфіковані рішення у сфері банківського та інвестиційного менеджменту.
Для студентів і слухачів магістерських програм економічних вузів, банківських працівників, бізнесменів, фінансових директорів і менеджерів підприємств.
ББК 65.262.2

Навчальне видання

ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович
МАЙОРОВА Тетяна Володимирівна

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Т. Мизгаєва. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор І. Савлук. Верстка Н. Коломієць


© А. А. Пересада, Т. В. Майорова, 2002
ISBN 966-574-408-9                                                 © КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.