лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Рис. 6.3. Вплив монетарної експансії
на ВВП в умовах фіксованого курсу

Рис. 6.3 свідчить, що обидві криві не змінили свого місцерозташування на графіку. Крива IS залишилася на місці, оскільки не змінилися урядові видатки. Незмінність кривої LM пояснюється взаємно нейтралізуючими операціями Національного банку. Так, унаслідок закупівлі ОВДП він збільшив грошову пропозицію, а в результаті вимушеного продажу валютних резервів він на таку ж величину зменшив грошову пропозицію.
Отже, в умовах фіксованого курсоутворення монетарна політика реалізується ендогенно, тобто підпорядковується необхідності підтримання валютного курсу на незмінному рівні. Тому вона не може впливати на грошову пропозицію, а значить і на ВВП. За цих умов  Але поряд з цим монетарна експансія породжує негативний ефект: скорочення валютних резервів.
Висновок: у режимі фіксованого курсоутворення ефективною є лише фіскальна політика. Монетарна експансія є неефективною, оскільки вона не спроможна впливати на ВВП і виснажує валютні резерви.

6.3. Зовсім інші наслідки викликає макроекономічна політика в умовах плаваючого курсоутворення. Почнемо традиційно з фіскальної експансії. Припустимо, що уряд збільшив державні закупівлі на умовах, аналогічних з попередніми. На цій підставі побудуємо схематичний алгоритм
^?G
v
^?Yv
v
^?Mdv
v
^?rv>^?FI>^?DN>^?e>v?NX

Зв’язки наведеного алгоритму мають такий зміст:

 1. приріст державних закупівель збільшує ВВП (^?Y);
 2. збільшення доходу викликає зростання грошового попиту ();
 3. збільшення грошового попиту викликає тенденцію до зростання внутрішньої відсоткової ставки ();
 4. зростання внутрішньої відсоткової ставки стимулює приплив капіталу ();
 5. приплив капіталу спричиняє зростання попиту на вітчизняну валюту ();
 6. зростання попиту на вітчизняну валюту викликає підвищення її курсу ();
 7. подорожчання вітчизняної валюти спричиняє скорочення чистого експорту, тобто виникає ефект витіснення чистого експорту ().

Після цього етапу з’являються зворотні зв’язки:

 1. скорочення чистого експорту породжує тенденцію до зменшення ВВП (),
 2. зменшення ВВП викликає тенденцію до падіння грошового попиту (),
 3. падіння грошового попиту нейтралізує тенденцію до зростання внутрішньої відсоткової ставки ().

Першопричиною зворотних процесів на товарному та грошовому ринках став приплив капіталу. Він продовжуватиметься доти, доки скорочення чистого експорту не зменшить до попереднього рівня ВВП, грошовий попит і внутрішню відсоткову ставку.
У підсумку зустрічний процес макроекономічного регулювання, започаткований фіскальною експансією, повністю нейтралізує її вплив на економіку. Це досягається завдяки тому, що ефект витіснення чистого експорту повністю нейтралізує приріст державних закупівель. Зазначену ситуацію виразимо такою формулою:
                                 (6.9)
Звідси отримуємо нульовий приріст ВВП:
                         (6.10)
Відтворимо розглянуту систему графічно (рис. 6.4).


Рис. 6.4. Вплив фіскальної експансії на ВВП
в умовах плаваючого курсоутворення
Як видно із рис. 6.4, фіскальна експансія спочатку вимагає зростання доходу і зміщення кривої IS вправо (пунктирна крива). Але зустрічний процес, викликаний припливом капіталу, нейтралізує початковий імпульс і повертає криву IS до попереднього місцезнаходження. Крива LM не змінює місце свого розташування, оскільки грошова пропозиція не змінюється.
Тепер розглянемо монетарну політику в умовах плаваючого курсоутворення. З цією метою припустимо, що Національний банк збільшив грошову пропозицію на попередніх умовах. Схематичний алгоритм зазначеної політики має такий вигляд:
^?Ms
v
v?r^>v?FI>^?SN>v?e>^?NX
Y W
^?Yv ^?Md <^?Y

Розкриємо зміст зв’язків цього алгоритму:

 1. збільшення грошової пропозиції спричиняє зниження внутрішньої відсоткової ставки ();
 2. зниження внутрішньої відсоткової ставки викликає одночасно два наслідки: а) приріст інвестицій і зростання доходу (), б) відплив капіталу ().

Відплив капіталу започатковує зворотний процес:

  • він збільшує пропозицію національної валюти ();
  • збільшення пропозиції національної валюти зменшує валютний курс ();

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.