лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Механізм макроекономічної
політики у відкритій економіці

1. Методичні поради до вивчення теми
З даної теми передбачається вивчення таких питань:
6.1. Модель Манделла—Флемінга як засіб відображення економічної рівноваги.
6.2. Механізм макроекономічної політики в умовах фіксованого курсоутворення.
6.3. Механізм макроекономічної політики в умовах плаваючого курсоутворення.
6.4. Механізм торговельної політики.
Для самостійного вивчення даної теми рекомендується література: [6, с. 55—66; 10, с. 119—134; 11, с. 456—462].
Мета теми— розкрити використання моделі Манделла—Флемінга в аналізі результатів застосування фіскальної та моне­тарної політики, а також основні аспекти торговельної політики.
6.1. Для аналізу результатів застосування макроекономічної політики у закритій економіці спираються на модель IS—LM, в якій враховується взаємодія лише двох ринків: товарного і грошового. Для здійснення цього аналізу у відкритій економіці використовується модель Манделла—Флемінга, яка враховує взаємодію трьох ринків: товарного, грошового і валютного.
Зазначена модель є модифікованим варіантом моделі IS—LM, пристосованим до відображення результатів впливу зовнішнього світу на внутрішню економіку. Вона розрахована на «малу економіку» й абсолютно мобільний капітал. Тому в ній додатково враховуються такі змінні: чистий експорт, валютний курс, світова відсоткова ставка. Отже, щоб зрозуміти концептуальні основи моделі Манделла—Флемінга, потрібно модель IS—LM доповнити новими змінними.
Почнемо з кривої IS, яка відображає рівновагу на товарному ринку, і пригадаємо, що її функція має такий вигляд:
                             (6.1)
Згідно з наведеною функцією АЕ — це автономні видатки.
У закритій економіці їх величина визначається за формулою: . У відкритій економіці вони доповнюються автономним чистим експортом (). Але, крім автономних видатків, на ВВП впливають видатки, які залежать від відсоткової ставки (вираз). У відкритій економіці додатково з’являються видатки, які залежать від валютного курсу. Крім того, слід ураховувати, що у відкритій економіці вилучення доповнюються імпортом. Це зменшує мультиплікатор видатків. У підсумку функція кривої IS у відкритій економіці набуває такого вигляду:
                           (6.2)
де Z — коефіцієнт еластичності чистого експорту за валютним курсом (номінальним).
Тепер перейдемо до кривої LM, яка відображає рівновагу на грошовому ринку. У моделі IS—LM вона визначається так:
                              (6.3)
У відкритій економіці і в умовах абсолютно мобільного капіталу внутрішня відсоткова ставка дорівнює світовій. Тому функція кривої LM у моделі Манделла—Флемінга спрощується:
,                                          (6.4)
де  — світова відсоткова ставка.
Якщо у функцію кривої IS підставити значення внутрішньої відсоткової ставки за формулою (6.4), то отримаємо функцію рівноважного доходу на базі моделі Манделла—Флемінга, тобто в умовах одночасної рівноваги на трьох ринках:
.                         (6.5)
Із формули (6.5) випливають два принципові висновки для макроекономічної політики:
Перший — внутрішня відсоткова ставка жорстко залежить від світової. Тому її рівноважний рівень може змінюватися лише тією мірою, якою змінюється світова відсоткова ставка. За цих умов зміну рівноважного доходу в умовах плаваючого курсоутворення можна визначити за формулою:
                 (6.6)
Другий — в умовах стабільності світової відсоткової ставки не змінюється і внутрішня рівноважна відсоткова ставка, тобто  Звідси зміна рівноважного доходу в умовах плаваючого курсоутворення визначається за формулою:
Y = (АЕ .                   (6.7)
В умовах фіксованого курсоутворення і стабільної світової відсоткової ставки формула спрощується:
Y = АЕ .                               (6.8)
Згідно з принципом «малої економіки» макроекономічна політика не здатна впливати на світову відсоткову ставку. Тому формули (6.7) і (6.8) є адекватною для «малої економіки» інтерпретацією впливу макроекономічної політики на дохід в умовах абсолютного мобільного капіталу. Вони свідчать, що макроекономічна політика може впливати на ВВП лише тією мірою, якою вона змінює автономні видатки і валютний курс.
Після визначення функцій кривих IS і LM поєднаємо ці криві на одному графіку на умовах моделі Манделла—Флемінга (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Економічна рівновага
на основі моделі Манделла—Флемінга
Якщо видно із рис. 6.1, у моделі Манделла—Флемінга з’яв­ляється додаткова крива — СМ, яка є абревіатурою англійського виразу «Capital mobil». Крива СМ відображає тотожність між внутрішньою і світовою відсотковими ставками. Це означає, що точка перетину кривих IS і LM, а значить, і точка економічної рівноваги може переміщуватися лише вздовж кривої СМ.
Згідно з моделлю Манделла—Флемінга макроекономічна політика впливає на реальний ВВП лише за умови, що вона викликає тенденцію до відхилення внутрішньої відсоткової ставки від світової. Унаслідок цього відхилення відбувається приплив або відплив капіталу. Приплив капіталу збільшує попит на вітчизняну валюту, а його відплив — пропозицію вітчизняної валюти, що спрямовує її курс до зростання або зниження. Але у підсумку поведінка валютного курсу і результати впливу макроекономічної політики на рівноважний ВВП залежать від режиму курсоутворення. Від цього залежить також переміщення кривих IS і LM уздовж кривої СМ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.