лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Термінологічний словник
Абсолютно мобільний капітал — капітал, який вільно переміщується між окремими країнами залежно від рівня його дохідності.
Автономне фінансування — фінансування платіжного балансу, яке здійснюється агентами приватної економіки без прямої участі держави.
Валютні інтервенції — купівля або продаж іноземної валюти Національним банком на валютному ринку країни.
Виняткове фінансування — фінансування платіжного балансу за рахунок нерегулярних джерел і на спеціальних умовах.
Девальвація або ревальвація валюти — зниження або підвищення фіксованого курсу валюти на основі державних рішень.
Знецінення або подорожчання валюти — зниження або зростання плаваючого валютного курсу під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку.
«Мала економіка» — економіка країн, які не можуть впливати на світові ціни, у тому числі і на світову відсоткову ставку.
Неавтономне фінансування — фінансування платіжного балансу, яке здійснюється з участю держави.
Немобільний капітал — капітал, переміщення якого між окремими країнами обмежується адміністративними або економічними чинниками.
Номінальний валютний курс — ціна валюти виражена через певну кількість іншої валюти, на яку вона обмінюється.
Плаваючий (гнучкий) курс — курс валюти, який вільно визначається на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції.
Поглинання — внутрішній попит країни на товари та послуги, який складається зі споживання та інвестицій.
Реальний валютний курс — коефіцієнт, який відображає відношення між зовнішніми та внутрішніми цінами товару, обчисленими у спільній валюті.
Стерилізація — операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, завдяки яким нейтралізується небажаний вплив валютних інтервенцій на грошову базу.
Фіксований курс — офіційно оголошений урядом курс національної валюти, який він зобов’язується підтримувати і використовувати у своїх валютних операціях.
3. Тестові завдання

 

 1. До наслідків продажу Національним банком іноземної валюти на валютному ринку належать:

А. Скорочення грошової пропозиції.
Б. Збільшення грошової бази.
В. Зменшення грошової бази.
Г. Збільшення валютних резервів.

 1. Застосування режиму фіксованого курсу може викликати:

А. Дисбаланс на валютному ринку.
Б. Інфляцію витрат.
В. Ризики у зовнішній торгівлі.
Г. Виснаження валютних резервів.
3. Реальний курс гривні можна визначити за формулою:
А.
Б.
В.
Г. .
4. В умовах «малої економіки» з абсолютно мобільним капіталом приплив капіталу може викликати:
А. Зниження rf.
Б. Урівноваження r i rf.
В. Зростання попиту на внутрішню валюту.
Г. Зростання rf.
5. Сальдо поточного рахунку за джерелами його фінансування визначається так:
А. CA = ТВ – КА' – ЕО.
Б. CA = ТВ + КА' + ЕО.
В. CA = –?FІ – ?RES.
Г. CA = ? + ?RES.
6. Макроекономічна політика може впливати на плаваючий валютний курс таким методом:
А. Валютний контроль.
Б. Стерилізація.
В. Валютні інтервенції.
7. Яка з наведених формул є правильною:
А. .
Б. .
В. .
Г. .
8. В умовах відкритої економіки національні заощадження можна визначити за формулою:
А.
Б.
В.
9. Сальдо загального платіжного балансу визначається так:
А. TB = CA + KA' + ЕО.
Б. ТВ = автономне фінансування.
В. ТВ = неавтономне фінансування.
Г. TB = CA – KA' + ЕО.
10. Сальдо поточного рахунку можна визначити за формулою:
А.
Б.
В.
Г.

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А, В

А, Г

А

Б, В

В

А, В

А, Г

А, В

А, В

А, Г

4. Практичні завдання

 1. Умови: GNDI = 1000 грн; CA = –20 грн; C = 800 грн. Обчислити національні заощадження.
 2. Умови: GNDI = 1000 грн; CA = 780 грн; І = 200 грн; ?FI =
  = 50 грн. Обчислити сальдо резервних активів платіжного балансу.
 3. Умови: ціна експортного товару в Україні дорівнює 1200 грн, а в США = 200 дол., Zx = 0,4; 2) в періоді t–1 американський долар = 6 грн, а в періоді t = 7,2 грн. На скільки відсотків зменшиться попит на експорт у періоді t?
 4. Умови: GNDI = 1000 грн; С = 800 грн; СА = 10 грн. Обчислити інвестиції.
 5. Умови: КА = 900 грн; КА' = 800 грн; ЕО = –50 грн; ?RES =
  = 30 грн. Обчислити величину виняткового фінансування платіж­ного балансу

Відповіді

1

2

3

4

5

200

–70

8

210

70

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.