лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Тестові завдання

 1. Згідно з моделлю інфляції на базі відсоткових змін інфляцію можна визначити за формулою:

А. і =
Б. і =
В. і =
Г. і =

 1. До первинних чинників зростання інфляції належать:

А. Збільшення швидкості обертання грошей.
Б. Зростання зарплати.
В. Зниження валютного курсу.
Г. Зменшення реального ВВП.

 1. В основі гетеродоксних антиінфляційних програм лежить:

А. Скорочення темпів приросту М.
Б. Замороження зарплати.
В. Абсолютне скорочення М.
Г. Стабілізація валютного курсу.

 1. Оптимальна грошова маса визначається за формулою:

А.
Б.
В.
Г.

 1. Нормативний приріст грошової пропозиції визначається так:

А.
Б.
В.
Г.

 1. Надмірна грошова маса визначається за формулою:

А.
Б.  
В.

 1. Для обчислення індексу Пааше враховується відношення між:

А. Вартістю всіх товарів у поточних та базисних цінах.
Б. Вартістю споживчих товарів базисного періоду в поточних та базисних цінах.
В. Вартістю споживчих товарів поточного періоду в поточних та базисних цінах.

 1. Надлишкова грошова маса визначається за формулою:

А.
Б.
В.

 1. Згідно з факторною моделлю індекс інфляції визначається так:

А. .
Б. .
В. .

 1. В умовах плаваючого курсоутворення зниження валютного курсу можна уникнути за рахунок таких заходів:

А. Зменшення темпів грошової емісії.
Б. Зменшення експорту.
В. Зменшення імпорту.
Г. Збільшення імпорту.

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

Б, В

Б

А

А

В

В

А

Б, В

А, В

4. Практичні завдання

 1. Умови: а = 0,6; CPI = 115%; WPI = 110%. Обчислити дефлятор ВВП.
 2. Умови: у прогнозному періоді темп зростання реального ВВП = 105%, грошової маси = 110%, швидкості обертання грошей = 102%. Обчислити темп інфляції на базі моделі відсоткових змін.
 3. Умови: 1) а0 = 10 %; а1 = 0,3; а2 = 0,45; а3 = 0,32; а4 = 0,2;
  еt = 6 %; 2) Мt = 108 %; Мt–1 = 110 %; Vt = 102 %; Yt = 103 %. Обчислити індекс цін у прогнозному періоді на базі регресійної моделі.
 4. Умови: 1) а0 = 10 %, а1 = 0,5; а2 = 0,45; а3 = 0,15; еt = 6 %;
  2) у попередньому періоді ?М = 12 %; 3) у прогнозному періоді передбачається, що  = 2 %, а цільова інфляція повинна становити 5%. Обчислити індекс грошової маси у прогнозному періоді, який узгоджується з цільовою інфляцією.
 5. Умови:  = 4 %,  = –2 %,  = 6 %. Обчислити відсоток приросту грошової маси, яка є оптимальною.
 6. Умови: 1)  = 108 %,  = 106 %,  = 105 %. 2)  = 102 %, Т2 = 103 %, Т3 = 104 %; 3) W1 = 60 %; W2 = 30 %; W3 = 10 %. Об-
  числити прогнозний індекс споживчих цін згідно з факторною
  моделлю.

Відповіді

1

2

3

4

5

6

113

7

9,9

117,8

12

105,5

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.