лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Тестові завдання

 • Приріст грошової бази можна визначити так:

А. ?H = ?NFANB + ?NDANB  + ?OINNB.
Б. ?H = ?М – ?NFAСВ – ?NDAСВ.
В. ?H = ?NFANB + ?NDС + ?NDС + ?OINNB.
Г. ?H = ?NFA + ?NDA.
2. Пропозиція грошей дорівнює:
А. Ms = NFA + NDC.
Б. Ms = NFANB + NFACB + ?NDA.
В. Ms = NFA + NDС + NDС
Г. Ms = NFA + NDC + OIN.

 • Зміна валових міжнародних резервів Національного банку визначається так:

А. ?GIR = AR + INT.
Б. ?GIRNB = ?NFANB + INT.
В. ?GIRNB = ?NFANBINT.
Г. ?GIRNB = ?NFANB + ELNB EPANB.

 • Чисті внутрішні активи Національного банку визначаються за такою формулою:

А. NDANB= НNFANB.
Б. NDANB = NDСg + NDСp.
В. NDANB = NDCNB + OINNB.
Г. NDANB= M – NFANBNDCNB.

 • Зміну чистих іноземних активів Національного банку можна визначити за формулою:

А. ?NFANB = ?GIRNBELNB.
Б. ?NFANB = AR+ INT ELNB + EPANB.
В. ?NFANB = ?GIRNBEPANB.
Г. ?NFANB = ?GIRNBELNB + EPANB.

 • В умовах мінливості грошового мультиплікатора приріст грошової пропозиції у прогнозному періоді визначається так:

А. ?M= ?Нt. mm,t.
Б. ?M= ?Нt. mm, t + ?Нt–1 . mm, t1.
В. ?M= M – Mt–1.
Г. ?M= ?Нt. mm, t–1 + ?Нt–1 . ?mm,t.

 • Грошовий попит у періоді t можна обчислити за формулою:

А. .
Б. .
В. .
Г. .

 • Приріст рівноважного доходу під впливом монетарної експансії в умовах стабільних цін згідно з моделлю IS—LM дорівнює:

А. ?Y = ?Ms · mm.
Б. ?Y = ?Ms · mm.
В. ?Y = ?Ms · mf.
Г. ?Y = ?Н · mm.

 • Мультиплікатор монетарної політики визначається так:

А. mm = me.
Б. mm = ?Ms/ ?Y.
В. mm = mf.
Г. mm = ?Y / ?Ms.

 • Яка із наведених формул є правильною?

А. ?I = – b ? ?n.
Б. ?I = – b (?n – ?i).
В. ?I = – b ? ?r.
Г. ?I = b ? ?r.
Відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б, В

Б, Г

А, Г

А, В

Б, Г

В, Г

Б, В

А, В

В, Г

Б, В

4. Практичні завдання

 • Умови: 1) у періоді t 1 грошова база = 10 000 грн, cr = 0,25; rr = 0,15; 2) у періоді t ?NFANB = 500 грн, ?NDANB = 210 грн,
  а cr зросте до 0,3. Визначити приріст грошової пропозиції у періоді t.
 • У прогнозному періоді передбачалося, що cr = 0,25; rr = 0,15; а для досягнення запланованого приросту грошової маси закупівля ОВДП має становити 600 грн. Але фактично cr зріс до 0,35. До якої величини Національний банк має скоригувати приріст грошової бази, щоб гарантувати досягнення запланованого приросту грошової маси?
 • Умови: 1) rr = 0,2; cr = 0,3; 2) Національний банк поставив за мету збільшити грошову масу на 520 грн. На яку суму він має закупити ОВДП?
 • Умови: 1) k = 0,24; h = 40; 2) у попередньому періоді Y =
  = 10 000 грн, M d = 2560 грн, n = 20 %; 3) у прогнозному періоді
  Y = 10 500 грн, n = 22 %. Обчислити рівень монетизації економіки у прогнозному періоді.
 • Умови: 1) k = 0,25; h = 40; b = 32; P = 1,0; me = 2,0. На скільки потрібно збільшити грошову пропозицію, щоб забезпечити приріст рівноважного доходу на 1120 грн згідно з моделлю IS—LM?
 • Умови: 1) me = 2,0; k = 0,25; h = 40; b = 50; 2) у попередньому періоді М s = 2000 грн, i = 2%; 3) у прогнозному періоді Національний банк планує збільшити грошову масу на 15 % і підтримати інфляцію на рівні 5 %. Обчислити приріст рівноважного доходу на основі моделі IS—LM?
 • Умови: 1) cr = 0,25; rr = 0,15; 2) Національний банк здійснив закупівлю валютних резервів на 1000 грн і продав ОВДП на 1600 грн. Обчислити зміну грошової маси.
 • Зміни, які відбулися протягом року в міжнародних резервах, характеризують такі показники: поглинання резервів =
  = 100 грн, продаж валютних резервів = 400 грн, надходження від МВФ = 500 грн, платежі МВФ за основним боргом =
  = 320 грн. Обчислити зміну чистих іноземних активів Національного банку.
 • Умови: 1) у періоді t – 1 номінальний ВВП = 1000 грн;
  2) у періоді t швидкість обертання грошей = 4, рівень доларизації = 10 %, а приріст номінального ВВП = 80 грн. Обчислити попит на гроші в національній валюті.
 • Умови: 1) у періоді t – 1 грошова маса = 1000 грн, а грошова база = 500 грн; 2) у прогнозному періоді t цільова величина грошової маси = 1200 грн, а грошовий мультиплікатор = 2,1. Обчислити цільовий приріст грошової бази на прогнозний період.
 • Умови: 1) k = 0,26; h = 40; 2) у попередньому періоді
  M s = 500 грн, Y = 1000 грн, i = 4 %; 3) у прогнозному періоді
  ?M = 8 %; Y =1100 грн, i = 6 %. На скільки пунктів змінилася реальна відсоткова ставка у прогнозному періоді?

Відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3201

688,9

200

24,8

1000

465,8

–1860

–480

243

75

–1,6

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.