лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Рекламний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Передмова.................................... 3
Розділ 1. Сутність рекламного менеджменту........ 14
1.1. Реклама та маркетинг....................... 14
1.2. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання... 20
1.3. Цілі, завдання та структура курсу.............. 31
Розділ 2. Основні класифікаційні ознаки.......... 33
2.1. Класифікація реклами....................... 33
2.2. Класифікація споживачів (покупців)............ 45
2.3. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару     51
Розділ 3. Механізм дії реклами.................. 58
3.1. Загальні відомості.......................... 58
3.2. Реклама як ефективний інструмент маркетингу.... 66
3.3. Модель поведінки споживача. Вибір вигідного
покупця..................................... 73
3.4. Психологія та творчі підходи.................. 79
3.5. Вплив носія реклами на споживача............. 88
Розділ 4. Психологічні основи менеджменту........ 93
4.1. Загальні відомості.......................... 93
4.2. Теоретичні основи прикладної науки про поведінку покупців      100
4.3. Процес сприйняття реклами.................. 105
4.4. Чуттєва реакція на рекламу.................. 111
Розділ 5. Рекламне дослідження ринку........... 118
5.1. Загальні відомості......................... 118
5.2. Аналіз прийняття рішення про проведення
рекламної кампанії............................ 128
5.3. Дослідження цілей реклами. Взаємозв’язок цілей
та методичних підходів до дослідження............ 136
5.4. Дослідження психологічних факторів
комунікативних цілей реклами................... 147
5.5. Визначення впливу рекламного звернення
на цільову аудиторію.......................... 153
5.6. Дослідження зв’язку рекламного звернення з
його носіями................................ 164
Розділ 6. Сучасна теорія корпоративної реклами... 176
6.1. Загальні відомості......................... 176
6.2. Класична масова реклама товару.............. 186
6.3. Престижна реклама товару. Брендинг.......... 196
6.4. Рекламна підтримка загальнокорпоративного іміджу 206
6.5. Реклама в системі інтегрованих маркетингових
комунікацій підприємств....................... 214
Розділ 7. Організація та структура рекламного процесу.
Особливості менеджменту рекламодавця
........ 223
7.1. Загальні відомості ......................... 223
7.2. Створення іміджу, розробка торгової марки, вигоди франчайзингу  228
7.3. Робота менеджера з реклами: конкретизація
цілей рекламної комунікації підприємства..... 239
7.4. Робота менеджера з реклами: застосування механізму позиціювання товарів рекламодавця  246
7.5. Робота менеджера з реклами: дослідження цільової аудиторії та її ставлення до рекламодавця та його
товарів .................................... 254
7.6. Робота менеджера з реклами: розробка бюджету.. 263
7.7. Робота менеджера з реклами: стратегічні рішення щодо вибору рекламоносіїв      274
Розділ 8. Рекламні агенції: розробка та виготовлення
рекламних звернень, планування рекламних кампаній
286
8.1. Загальні відомості ......................... 286
8.2. Основи створення та виготовлення рекламного
звернення................................... 296
8.3. Творчі стилі ............................. 305
8.4. Планування рекламної кампанії............... 323
8.5. Як розробити ефективну рекламну кампанію..... 331
8.6. Основи розробки творчої ідеї ................ 338
8.7. Формалізація розробки креативу.............. 350
8.8. Особливості роботи медіа-баєрів.............. 358
Розділ 9. Опрацювання плану використання засобів мас-медіа      362
9.1. Загальні відомості......................... 362
9.2. Принципи розробки плану використання засобів
мас-медіа................................... 370
9.3. Медіа-планування: основні засади............. 376
9.4. Оцінка мінімальної ефективної частоти показу
рекламного звернення......................... 384
9.5. Розробка графіків показу реклами у мас-медіа:
фактори та принципи.......................... 390
Розділ 10. Планування ефективності рекламної
кампанії та контролювання її результатів
........ 399
10.1. Загальні положення....................... 399
10.2. Прогнозування результатів і контролювання
проведення рекламної кампанії.................. 406
10.3. Контролювання ефективності рекламного
звернення................................... 411
10.4. Кількісне вимірювання ставлення до товару
та поведінки споживачів на ринку................ 415
10.5. Визначення та контролювання ефективності
використання засобів мас-медіа.................. 425
Література................................. 436

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.