лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Рекламний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЛУК’ЯНЕЦЬ Тамара Іванівна

 

Рекламний менеджмент

 

Навчальний посібник

 

Друге видання, доповнене

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2003


ББК 79.006.5
Л 84

 

 

Рецензенти:
В. І. Голіков, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України
(Інститут економіки НАН України)
Н. В. Куденко, канд. екон. наук, доц.
(Київський національний економічний університет)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1727 від 3.12.01

 

Лук’янець Т. І.
Л 84       Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.
ISBN 966–574–482–8
У першому в Україні навчальному посібнику з менеджменту реклам­ної діяльності розглянуто всі етапи створення рекламного процесу — від появи потреби в рекламному зверненні до його створення, пред’яв­лення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Детально висвітлено психологічні основи рекламного менеджменту. Посібник доповнено розділами: «Механізм дії реклами» та «Корпоративна реклама». Знач­но розширено навчальний матеріал із медіапланування.
Для бакалаврів із маркетингу, які навчаються за магістерською програмою, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також бізнесменів усіх галузей економіки й усіх форм власності.

ББК 79.006.5


© Т. І. Лук’янець, 1998
© КНЕУ, 1998
© Т. І. Лук’янець, 2003, зі змінами
ІSBN 966–574–482–8                                                       © КНЕУ, 2003, зі змінами

Навчальне видання

 

 

ЛУК’ЯНЕЦЬ Тамара Іванівна

 

Рекламний менеджмент

Навчальний посібник

 

Друге видання, доповнене

 

 

Редактор О. Бондаренко
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор С. Кирилаш
Верстка О. Бабич

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.