лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

б

 

 


операції


робочого місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

48

9, 10, 11

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
6

 


7

10


8

11

АА,
АБ

48

6, 7, 8

3

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

4

 

 

 

5

АБ

48

4, 5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

АВ, АВ1, АВ2

48

1, 2, 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в                                                                                                                           Тц.ск = 96 год

 

 


операції


робочого місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

48

0

48

 

 

 

 

 

D6

D4

7

 

D1
D2

8

 

 

9

 

10

 

11

АА

40

48

88

 

 

D12

D11

D5

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

АБ

56

40

96

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

6

 

 

 

3

 

АВ

8

16

24

 

 

 

 

 

 

 

 

D8

 

D7

 

 

2

 

 

 

 

АВ2

28

24

52

 

 

 

 

 

 

 

D9

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

АВ1

12

52

64

 

 

D13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 7.4. Цикловий графік складання виробу «А»

Принцип пропорційності полягає в рівномірному завантаженні робочих місць і робітників. Для його дотримання здійснюється розподіл обсягу робіт по робочих місцях таким чином, щоб тривалість операційного циклу кожної з них не перевищувала їх пропускну спроможність протягом прийнятого періоду чергування партій (табл. 7.3).

Таблиця 7.3
РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ЦИКЛУ



робочого місця


операції, що закріплена
за робочим
місцем

Умовне
позначення складальної одиниці

Сумарна
тривалість операційного циклу, год

Пропускна спроможність
робочого місця за
Rпр = 48 год

Коефіцієнт завантаження
робочого
місця

4

9, 10, 11

А

48

48

1

3

6, 7, 8

АА, АБ

48

48

1

2

4, 5

АБ

48

48

1

1

1, 2, 3

АВ, АВ1, АВ2

48

48

1

Зміщення початку виконання робіт зазвичай пов’язане з заван­таженістю робочих місць. Так, зсув початку здійснення операцій 4, 5, 6, 1 (рис. 7.4, б) збільшив тривалість виробничого циклу, спричинивши пролежування складальних одиниць. Завдання полягає в організації виробництва другої, третьої та наступної партій виробів за термінами таким чином, щоб повністю заповнити період чергування цих партій. Після цього графік називатиметься стан­дарт-планом. У ньому показані стандартні повторювальні терміни проведення окремих операцій складання кожним робітником.
Побудова уточненого циклового графіка складання виробу (рис. 7.4, в) дає змогу визначити фактичну тривалість виробничого циклу, яка звичайно більша мінімальної тому, що виконання окремих операцій зсунуто на більш ранні терміни. Як показано на рис. 7.4, фактична тривалість виробничого циклу складання виробу збільшилася до 96 год. Хвильова лінія показує зміщення запуску відповідних складальних одиниць АБ та АВ1.
Для планування й організації виробництва важливим кален-
дарно-плановим нормативом є випередження запуску-випуску складальних одиниць виробів. У нашому випадку його розрахунок здійснюється безпосередньо на самих графіках (рис. 7.4, а, в). Зсув запуску складальних одиниць АБ та АВ1 на раніші терміни (рис. 7.4, в) змінив випередження їх запуску-випуску. При цьому тривалість виробничого циклу стала на 8 год більшою, ніж на початковому графіку.
Для визначення повного виробничого циклу виготовлення готового виробу до циклового графіка складання додають графіки заготівельних та обробних процесів виготовлення деталей (рис. 7.5).


Рис. 7.5. Циклограма виготовлення складного виробу
Виробничий цикл складного виробу дорівнює найтривалішому ланцюжку взаємопов’язаних робіт, що послідовно виконуються (тривалості виготовлення найбільш трудомісткої деталі з урахуванням партіонності, складання найбільш трудомісткого вуз­ла і тривалості загального складання виробу).
Іншими словами, виробничий цикл складного виробу визначається найбільшою сумою циклів послідовно пов’язаних простих процесів і міжциклових перерв:

де  — кількість послідовно пов’язаних між собою процесів виготовлення деталей і складальних процесів;
– тривалість циклу виготовлення деталей або виконання складальних процесів;
 — тривалість міжциклових перерв.
Цикловий графік дає можливість визначити термін запуску деталей у виробництво. При цьому запускаються деталі не всі одночасно, а виходячи з термінів подачі їх на складання й тривалості виробничого циклу та термінів випередження запуску порів­няно з випуском.
При виготовленні складної продукції застосовуються сітьові методи планування, і тривалість виробничого циклу визначається довжиною критичного шляху.


Контрольні питання для самостійного
поглибленого вивчення
  • Сутність виробничого циклу, його призначення і сфери використання.
  • Охарактеризуйте структуру виробничого циклу й особливості впливу її елементів на тривалість циклу.
  • Від яких основних чинників залежить тривалість виробничого циклу? Поясніть їх взаємозв’язок.
  • Дайте характеристику напрямів та шляхів скорочення виробничого циклу.
  • Розкрийте поняття партії виробів, що виготовляються, та вплив її розмірів на тривалість виробничого процесу.
  • Вибір та економічне обґрунтування виду руху предметів праці за операціями технологічного процесу за конкретних умов виробництва.
  • Охарактеризуйте особливості організації, розрахунку та доцільність застосування послідовного способу поєднання операцій.
  • За якими правилами будується графік і в чому переваги паралельного руху предметів праці по операціях технологічного процесу?
  • У якому типі виробництва застосовується послідовно-паралельний вид поєднання операцій і в чому його переваги порівняно з іншими видами руху?
  • Охарактеризуйте правила побудови графіка паралельно-послідовного руху предметів праці по операціях.
  • Якими способами здійснюється синхронізація операцій і які наслідки її для виробничого циклу?
  • У чому полягають особливості розрахунку виробничого циклу в днях для різних видів руху предметів праці по операціях?
  • Як визначається виробничий цикл складного виробу?

   

   

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.