лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Передмова............................................ 3
Розділ 1. Організаційні основи виробництва................ 5
1.1. Сутність і суспільне значення виробництва........ 5
1.2. Предмет, метод і зміст курсу.................. 10
1.3. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва  12
Розділ 2. Виробничі системи............................ 27
2.1. Виробництво як відкрита система............... 27
2.2. Організаційні основи виробничих систем........ 40
2.3. Підприємство — складна виробнича система...... 50
Розділ 3. Виробничі процеси............................ 59
3.1. Технологія і виробничий процес............... 59
3.2. Принципи раціональної організації
виробничого процесу........................... 74
3.3. Планування виробничого процесу.............. 78
3.4. Організаційні типи виробництва............... 88
Розділ 4. Організація трудових процесів і робочих місць...... 95
4.1. Трудовий і виробничий процеси............... 95
4.2. Організація праці та її форми................ 105
4.3. Організація і обслуговування робочих місць...... 122
Розділ 5. Нормування праці............................ 135
5.1. Вимірювання праці......................... 135
5.2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу.. 142
5.3. Визначення норм праці..................... 156
Розділ 6. Організація виробничого процесу в просторі....... 166
6.1. Просторові зв’язки у виробничому процесі...... 166
6.2. Виробнича структура та її види............... 170
6.3. Просторове розташування підприємства......... 183
Розділ 7. Організація виробничого процесу в часі........... 191
7.1. Виробничий цикл.......................... 191
7.2. Розрахунок тривалості виробничого циклу
простого процесу............................. 200
7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу 210
Розділ 8. Організація допоміжних виробництв............. 221
8.1. Виробнича інфраструктура................... 221
8.2. Забезпечення виробництва технологічним
оснащенням................................. 224
8.3. Ремонтне обслуговування устаткування......... 239
8.4. Енергетичне забезпечення виробництва......... 252
Розділ 9. Організація обслуговуючих господарств.......... 264
9.1. Транспортне обслуговування................. 264
9.2. Матеріальне обслуговування виробництва....... 275
Розділ 10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва   289
10.1. Сутність і умови вибору організаційного методу. 289
10.2. Організація непотокового виробництва........ 291
10.3. Партіонний метод обробки................. 294
Розділ 11. Потокове та автоматизоване виробництво........ 319
11.1. Потокове виробництво.................... 319
11.2. Автоматизоване виробництво............... 344
Розділ 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості
та конкурентоспроможності
продукції........... 360
12.1. Якість продукції (послуг).................. 360
12.2. Контроль якості та випробування продукції.... 376
12.3. Міжнародні системи управління якістю
продукції.................................. 386
12.4. Конкурентоспроможність продукції.......... 403
12.5. Міжнародні системи сертифікації............ 409
Розділ 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску
нової
продукції.............................. 417
13.1. Система створення та освоєння нової продукції.. 417
13.2. Організація науково-технічних досліджень
і конструкторської підготовки виробництва......... 426
13.3. Проектно-конструкторська підготовка
виробництва................................ 433
13.4. Технологічна і екологічна підготовка
виробництва................................ 440
13.5. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту 463
Розділ 14. Організаційне проектування виробничих систем... 475
14.1. Загальні положення та принципи
формування організаційного проекту виробництва... 475
14.2. Діагностика стану виробничої системи........ 484
14.3. Процес організаційного проектування
та раціоналізації виробничих систем.............. 499
Література......................................... 518

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.