лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління витратами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 ЗМІСТ

 

 

Вступ ............................................  3
1. Навчальна програма ..............................  5
2. Тематичний план вивчення дисципліни ..............  11
3. Методичні поради і практичні завдання до вивчення
окремих тем ....................................  16
Тема 1. Загальна характеристика витрат ..................  16
1.1. Методичні поради до вивчення теми .................  16
1.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання .  19
Запитання і тести для самоконтролю ............... 22
1.3. Практичне заняття ...............................  24
Основні терміни ................................  24
Тема 2. Система управління витратами ..................  26
2.1. Методичні поради до вивчення теми .................  26
2.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання .  34
Запитання і тести для самоконтролю ...............  41
2.3. Практичне заняття ...............................  44
Основні терміни ................................  44
Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності      46
3.1. Методичні поради до вивчення теми .................  46
3.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання .  56
Запитання і тести для самоконтролю ...............  60
3.3. Практичне заняття ...............................  62
Основні терміни ................................  62
Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих
виробів ..........................................  64
4.1. Методичні поради до вивчення теми .................  64
4.2. Практичні завдання і методичні поради до їх виконання ..  71
Запитання і тести для самоконтролю ...............  75
4.3. Практичне заняття ...............................  78
Основні терміни ................................  78
Тема 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів ...  80
5.1. Методичні поради до вивчення теми .................  80
5.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання .  88
Запитання і тести для самоконтролю ...............  92
5.3. Практичне заняття ...............................  94
Основні терміни ................................  94
Тема 6. Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток»
як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових
рішень ...........................................  96
6.1. Методичні поради до вивчення теми .................  96
6.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання  103
Запитання і тести для самоконтролю ..............  106
6.3. Практичне заняття ..............................  109
Основні терміни ...............................  109
Тема 7. Оптимізація операційної системи підприємства
за критерієм витрат ................................  111
7.1. Методичні поради до вивчення теми ................  111
7.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання  115
Запитання і тести для самоконтролю ..............  120
7.3. Практичне заняття ..............................  123
Основні терміни ...............................  123
4. Контроль знань студентів ........................  125
1. Завдання та форми контролю знань ..................  125
2. Поточний контроль ..............................  125
3. Підсумковий контроль ............................  127
Література ......................................  129

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.