лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління витратами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

М. Г. ГРЕЩАК, О. С. КОЦЮБА

 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


Київ 2002

 

 

 

Рецензенти:
В. С. Міщенко, канд. екон. наук, доц.
(Київ. ін-т економіки та права «Крок»)
П. О. Чернишов, канд. техн. наук
(П-во «Ринок “Східний”»

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-896 від 23.04.02

 

 

Грещак М. Г., Коцюба О. С.
Г 81       Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с.
ISBN 966–574–390–2
Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до вивчення окремих тем доповнені практичними завданнями, запитаннями і тестами для самоконтролю, поясненнями основних термінів, а також стислу характеристику систем поточного і підсумкового контролю знань студентів.
Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Стане у пригоді й тим, хто цікавиться управлінням витратами та прагне самостійно поглибити свої знання у цій важливій сфері економіки підприємства.

ББК 65.290-86

© М. Г. Грещак, О. С. Коцюба, 2002
ІSBN 966–574–390–2                                                   © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

ГРЕЩАК Михайло Григорович
КОЦЮБА Олексій Станіславович

Управління витратами

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Верстка Н. Коломієць

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.