лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

Слово до студентів............................. 3
Розділ 1. Вступ у дисципліну. Основні поняття:
«Техніка», «технологія» і «технологічний процес».
Їх місце і значення в економічній та природо-
охоронній діяльності
........................... 6
1.1. Технологічні процеси промислового виробництва... 6
1.2. Технологічний регламент..................... 8
1.3. Системи технологій і матеріальні баланси технологіч-
них процесів.................................. 14
1.4. Економічні стимули та екологічні проблеми розвитку
сучасних систем технологій...................... 21
Розділ 2. Технологічні процеси енергогенеруючих галузей промисловості    26
2.1. Основні поняття: «енергія», «енергетичні джерела»,
«енергетика»................................. 26
2.2. Якість енергії: техніко-економічна та екологічна
характеристики енергоносіїв..................... 29
2.3. Системи технологій ТЕС і шляхи вирішення проб-
леми токсичних викидів........................ 35
2.4. Системи технологій атомних електростанцій (АЕС). 41
2.5. Енергетика гідроелектростанцій (ГЕС).......... 51
2.6. Нові альтернативні технології енергетики ........ 56
2.7. Приклади розв’язування задач................. 74
2.8. Проблеми енергозбереження.................. 79
Розділ 3. Технологічні процеси металургії .......... 87
3.1. Системи технологій чорної металургії........... 88
3.2. Електрометалургія......................... 100
Розділ 4. Теплові і масообмінні процеси в системах
технологій.................................. 110
4.1. Теплові процеси і способи передавання тепла
в технологіях виробництв промисловості........... 110
4.2. Теплообмінні апарати, які найчастіше
застосовуються в технологічних процесах........... 123
4.3. Охолодження в технологічних процесах........ 133
4.4. Масообмінні процеси в технологіях виробництва. 137
Розділ 5. Технологічні процеси хімічної
промисловості............................... 193
5.1. Значення хіміко-технологічних процесів........ 193
5.2. Техніко-економічні показники процесів хімічної
технології................................... 195
5.3. Основні закономірності перебігу хіміко-технологіч-
них процесів................................ 198
5.4. Каталітичні процеси....................... 204
5.5. Виробничі процеси отримання сірчаної кислоти.. 209
5.6. Виробництво азотної кислоти................ 215
5.7. Типові технологічні процеси у виробництві
мінеральних добрив........................... 221
5.8. Електрохімічні процеси..................... 237
Розділ 6. Технологічні процеси будівельних
матеріалів.................................. 242
6.1. Загальні визначення........................ 242
6.2. Сировина, технологічні процеси і властивості буді-
вельних матеріалів............................ 244
6.3. Технологічні процеси отримання в’яжучих будівель-
них матеріалів............................... 254
6.4. Технологічні процеси отримання бетону........ 264
6.5. Виробництво будівельної кераміки............ 270
6.6. Процеси синтезу полімерних будівельних матеріалів 273
Розділ 7. Технологічні процеси машинобудування... 287
7.1. Значення машинобудівного комплексу та основні
поняття про машину........................... 287
7.2. Основні техніко-економічні характеристики вироб-
ництва заготовок машинобудування............... 289
7.3. Технологічні процеси заготівельного виробництва 292
7.4. Технологічні процеси обробки металів тиском.... 300
7.5. Технологічні процеси обробки металів різанням.. 306
7.6. Технологічні процеси зварювання............. 320
Розділ 8. Технологічні процеси виробництв
агропромислового комплексу (АПК)............. 332
8.1. Процеси виробництва цукру................. 333
8.2. Процеси отримання цукру-піску.............. 337
8.3. Технологічні процеси виробництва хлібобулочних
виробів.................................... 346
8.4. Технологічні процеси виробництва пива........ 360
8.5. Технологічні процеси виробництва молочної
продукції................................... 369

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.