лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Дискретний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Нормальне відношення — відношення, у якого:
Носій нечіткого відношення  — звичайна множина впорядкованих пар (x, y), де функція належності додатна:

Об’єднання двох відношень  та  позначається  або  та визначається виразом:

Об’єднання. Нехай Е — множина, М = [0, 1] — множина належностей і  та  — дві нечіткі підмножини Е. Об’єднанням  називається найменша нечітка підмножина, що містить як  так і

Перетин. Нехай Е — множина, М = [0, 1] — множина належностей і  та  — дві нечіткі підмножини Е. Перетин  — це найбільша нечітка підмножина, що міститься одночасно в  та

Перетин двох відношень  та  позначається  та визначається виразом:
.
Перша проекція  визначається функцією належності:

Планарна мережа (мережа, що може бути реалізована на площині) — мережа, в якій не існує сполучення між двома елементами, такого що перетинає інше сполучення, якщо мережа зображена на площині.
Простий маршрут — маршрут, який не містить одного й того ж елемента  або елемента більше одного разу.
Рефлексивність визначається умовою:

Рівність. Нехай Е — множина, М — множина належностей і  та  — дві нечіткі підмножини Е.  та  рівні, якщо  Позначається  =
Різниця. Різниця визначається співвідношенням:
.
Симетричне нечітке бінарне відношення — відношення, для якого виконується умова:
.
Субнормальне відношення — відношення, у якого
Транзитивне замикання. Нехай  — нечітке відношення в E ? E. Визначимо  функцією належності:

Транзитивне замикання нечіткого бінарного відношення — це відношення:

Транзитивність. Нехай x, y, z I E, тоді:
.
Функція нечітких змінних. Нехай  є функцією від аргументів . Щоб цю функцію можна було назвати функцією нечітких змінних, необхідно і достатньо, щоб  залежала лише від нечітких змінних та щоб 0 ? f ? 1.
Шлях з xi1 в xir у графі  (або у відношенні ) у скінченному нечіткому графі  I Е ? Е — це впорядкована r-ка (тобто впорядкований набір з r елементів) з повтореннями чи без повторень:
С = (xi1, xi2, …, xir), де xik I E, k = 1, 2, …, r за умови, що
    k = 1, 2, …, r – 1.
Практичне заняття
На практичному занятті проводиться оцінювання знань шляхом усного опитування та розв’язування практичних завдань.
На усне опитування виносяться такі теми:

  • поняття належності та нечіткої підмножини;
  • відношення домінування;
  • найпростіші операції над нечіткими множинами;
  • нечіткі графи;
  • нечітке відношення;
  • шлях у скінченному нечіткому графі;
  • нечіткі відношення передпорядку;
  • нечітка підмножина, що індукована відображеннями;
  • умовні нечіткі підмножини;
  • характеристична функція нечіткої підмножини;
  • нечіткі змінні;
  • поліноміальні форми;
  • нечіткі та функціональні твердження і зображення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.