лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка аграрних підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович

ЕКОНОМІКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 


Друге видання, доповнене і перероблене

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002

 

Рецензенти:
П. П. Руснак, д-р екон. наук, проф., член-кореспондент УААН
(Київ. нац. аграр. ун-т)
О. М. Шпичак, д-р екон. наук, проф., академік УААН
(Ун-т аграр. економіки УААН)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-785 від 14.03.02

 

 

 

Андрійчук В. Г.
А 00Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
ІSBN 966–574–376–7

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвітлено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ресурсів, методиці оцінки і аналізу ефективності їх використання. Всебічно розглянуто питання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, оцінки їх ринкової позиції, формування в них інтенсивного типу розвитку. У другому виданні особливий акцент зроблено на обґрунтування механізмів використання економічних важелів підвищення ефективності агропромислового виробництва, державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників.
Для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) аграрного економічного профілю, аспірантів, спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників сільськогосподарських організацій.
ББК 65.32
a В. Г. Андрійчук, 2002
ІSBN 966–574–374–7                                                                a КНЕУ, 2002

Навчальне видання

АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович

ЕКОНОМІКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підручник

Друге видання, доповнене і перероблене

 

 

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Чижикова
Верстка Т. Мальчевської

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.