лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

15. Довгострокові договори
1. Вихідні дані
Аудитор перевіряє правильність обліку обсягу виконаних робіт з довгострокових договорів.
Потрібно:
Визначити, яка з нижченаведених процедур найважливіша при аудиті в даному випадку:
1. Одержати підтвердження від контрагента (для підтвердження реальності умов договору).
2. Одержати консультації від зовнішніх експертів (наприклад риєлтерів для оцінки виправданості, реальності умов договору).
3. Перевірити правильність розрахунку обороту за рахунком 15 «Капітальні інвестиції».
4. Перевірити графік виконання договірних зобов’язань.
2. Вихідні дані
Щомісяця здійснюється зіставлення сальдо за рахунком «Матеріали» з відомістю і журналом-ордером. Ця процедура є дуже важливою з таких причин:
1) допомагає знайти помилку під час перенесення даних у журнал-ордер і відомість;
2) показує, що немає зловживань;
3) допомагає визначити правильність складення журналів-ордерів;
4) дає змогу аудитору зробити висновок про надійність даних за рахунком «Матеріали» і правильність визначення сальдо кінцевого за даним рахунком.
Потрібно:
Визначити і пояснити правильну відповідь.
3. Вихідні дані
Які з наведених нижче тестів не дають аудитору доказу повноти обліку витрат на готову продукцію:
1. Перевірка правильності обліку витрат матеріалів, що належать до незавершеного виробництва.
2. Перевірка динаміки витрат на незавершене виробництво і віднесення частини з них до готової продукції.
3. Детальна перевірка собівартості готової продукції.
4. «Простежування» собівартості використаних матеріалів, починаючи від придбання і закінчуючи обліком їх у витратах на незавершене виробництво.
Потрібно:
Визначити і пояснити правильну відповідь.
16. Грошові кошти
1. Вихідні дані
Аудитор проводить перевірку руху грошових коштів за розрахунковими (поточними) рахунками.
Потрібно:
Скласти проект програми аудиту правильності відображення руху сум.
17. власниЙ капітал
1. Вихідні дані
Аудитор перевіряє порядок створення резервів:
а) на машинобудівному заводі;
б) у туристичній фірмі.
Потрібно:
Визначити:
1. Які види резервів слід створювати.
2. У який спосіб аудитор може отримати дані про правильність їх нарахування та списання.
2. Вихідні дані
Фірма К займається текстильним бізнесом і, будучи акціонерним товариством, планує повторно випустити акції. З початку акціями володіли директор та його сім’я. Кошти від випуску акцій будуть направлені на купівлю нового обладнання. Аудитор розглянув фінансову звітність за останні п’ять років та проаналізував план отримання прибутку на поточний рік.
Потрібно:
Визначити етапи аудиту при розгляді даних за попередні періоди про виконання планів прибутку та встановити прийнятну можливість очікуваного результату.
18. Фінансові РЕзультати
1. Вихідні дані
Фірма-клієнт має два підрозділи, один з них виробляє килими, інший — меблі. Обидва підрозділи працюють в одній будівлі та продають товари як за готівку, так і в кредит. При цьому кожен підрозділ перебуває на внутрішньому госпрозрахунку.
1. При розрахунках чеками необхідно мати на увазі, що вони надходять поштою. У цьому випадку передбачена така система обробки кореспонденції, з якої надходять і чеки:
а) у канцелярії вхідна кореспонденція розподіляється по підрозділах, якщо є відповідні написи на конвертах;
б) пошта, адресована одному зі службовців, передається особисто у запечатаному конверті. Якщо службовці відсутні, то пошту залишають для них у спеціальному місці до їх приходу;
в) якщо на конверті не вказано одержувача, то пошту відносять у кімнату для нарад, де її відкривають відповідальні особи;
г) чеки, що надійшли, накопичуються у касирів кожного підрозділу. Чеки, які відправлені не в той підрозділ, можуть бути пред’явлені для сплати касиром, який не має на це права. Не випадково поміж підрозділами існує конкуренція, і в історії фірми були випадки, коли вони подавали в банк не свої чеки.
д) підписують отримані чеки обидва касири і роблять записи в касовій книзі.
2. Порядок оформлення реалізації за готівку такий:
1) покупці отримують товари й оплачують їх на складі. Рахунок-фактура на реалізацію складається в трьох примірниках, які заповнюються вручну і розподіляються у такий спосіб: перший примірник передається покупцю разом з товаром; другий — касиру разом з грошовою готівкою; третій — залишається у комірника;
2) комірник одержує гроші від покупця. Вони зберігаються на складі доти, доки не назбирається певна сума.

Потрібно:

Підготувати проект листа до менеджерів фірми, привернувши увагу до слабких місць існуючої системи обліку, і надати рекомендації щодо її поліпшення.
2. Вихідні дані
Ваш клієнт використовує комп’ютерну систему обліку платежів, яка дає змогу використовувати ідентифікаційні картки обліку робочого часу («прийшов на роботу», «пішов з роботи») і на підставі цього автоматично вести облік робочого часу. Коректування виконується робітниками відділу кадрів (якщо існують надзвичайні обставини).
До системи «виходу» належить роздруковування на папері:

  1. коректуючих записів, внесених у відділі кадрів;
  2. надзвичайних випадків, коли відпрацьовані години або сплачена заробітна плата перевищують певний установлений рівень (для додаткового розгляду перш ніж буде підготовлена кінцева програма виплат);
  3. платіжних доручень до банку;
  4. сум, що переносяться до Головної книги.

Платіжна відомость не роздруковується.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.