лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ ............................................  3
Розділ 1. Типова програма курсу «Аудит у зарубіжних
країнах»
.................................  4
Розділ 2. Блок навчально-методичного забезпечення ...  7
Тема 1. Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіж-
них країнах ..............................  7
Тема 2. Організація і структура аудиторської діяльності  13
Тема 3. Методи аудиторської перевірки, ознаки та кри-
терії оцінки фінансової звітності ............  30
Тема 4. Аудиторський ризик та аудиторські докази.
Суттєвість помилок .......................  43
Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту ......  57
Тема 6. Робочі документи аудитора ................  66
Тема 7. Аудиторський звіт та висновок ..............  84
Тема 8. Аудит окремих специфічних циклів та рахунків  93
Розділ 3. Виконання і захист практичних завдань ....  116
Розділ 4. Питання для самостійного вивчення .......  117
Розділ 5. Практичні завдання та ситуації для самостійної
та індивідуальної роботи
.................  118
Розділ 6. Тематика рефератів та вимоги до їх написання  148
Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів ...........  151
Розділ 8. Кейси (ситуаційні вправи) для узагальнення
знань студентів
.........................  152

Література ....................................  166

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.