лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження табл. 2.2.2


Номер стандарту

Назва стандарту

530

Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки

540

Аудит оцінних значень

550

Пов’язані сторони

560

Наступні події

570

Припущення про безперервність діяльності підприємства

580

Заяви керівництва

600—699

Використання результатів роботи третіх осіб

600

Використання результатів роботи іншого аудитора

610

Вивчення роботи іншого аудитора

620

Використання роботи експерта

700—799

Аудиторські звіти та висновки

700

Аудиторський висновок

710

Зіставлення

720

Інформація в документах, які містять перевірену фінансову звітність

800—899

Спеціальні області аудиту

800

Звіт аудитора щодо спеціального аудиторського завдання

810

Перевірка прогнозної фінансової інформації

900—999

Супутні послуги

910

Завдання з огляду фінансової інформації

920

Завдання щодо виконання узгоджених процедур

930

Завдання щодо підготовки фінансової інформації

1000—1100

Положення про міжнародну аудиторську практику

1000

Процедури міжбанківського підтвердження

1001

Середовище комп’ютерних інформаційних систем (КІС) — автономні комп’ютери

1002

Середовище КІС — інтерактивні комп’ютерні системи

1003

Середовище КІС — системи баз даних

1004

Взаємодія інспекторів з банківського нагляду і зовнішніх аудиторів

1005

Особливості аудиту малих підприємств

Закінчення табл. 2.2.2


Номер стандарту

Назва стандарту

1006

Аудит міжнародних комерційних банків

1007

Контакти з керівництвом клієнта

1008

Оцінка ризиків і система внутрішнього контролю — характеристики КІС і пов’язані з ним питання

1009

Методи аудиту з використанням комп’ютерів

1010

Урахування екологічних питань при аудиті фінансової звітності

б/н

Припущення про безперервність діяльності підприємства

б/н

Надання інформації з питань аудиту особам, які відповідають за управління

Крім МСА, Міжнародною федерацією бухгалтерів затверджено Кодекс етики МФБ.
Основні правила професійної етики аудиторів:

  1. об’єктивність;
  2. незалежність;
  3. доброзичливість;
  4. конфіденційність;
  5. компетентність;
  6. чесність.

Рекомендована література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 11—42.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — С. 30—57, 75—85.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соко­лова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 19—37, 70—138.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — С. 38—106.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского, — К.: Учетинформ, 1996. — С. 13—16.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG; Контакт, 1993. — С. 11—27, 59—88.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и Сервис, 1998. — С. 16—89.
 Завдання для практичних занять
Потрібно
1. Перевірити відповідність змісту Статуту та Установчого договору чинному законодавству на право проведення аудиту.
2. Указати, в установчі документи яких фірм потрібно внести зміни і які саме.
3. За виявленими недоліками назвати порушені нормативні акти.
Навчальний матеріал до завдання
1. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Імперіал»:
«Цілі та завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Імперіал» передбачає:
а) аудит;
б) аудиторські послуги (супутні аудиту роботи)».
2. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Шанс»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Шанс» передбачає:
а) аудит;
б) аудиторські послуги;
в) забезпечення інструктивними матеріалами своєї фірми».
3. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Імпульс»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Імпульс» передбачає:
а) аудит;
б) аудиторські послуги;
в) консультації щодо створення комерційних підприємств».
4. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Вега»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Вега» передбачає:
а) складання аналітичних таблиць;
б) ведення бухгалтерського обліку;
в) консультації щодо оподаткування».
5. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Аудит»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Аудит» передбачає:
а) аудит;
б) розроблення програмного забезпечення;
в) супутні аудиту роботи;
4) дослідницькі роботи».
6. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Київ-аудит»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Аудит-Плюс» передбачає:
а) аудит;
б) аудиторські послуги;
в) проведення семінарів з питань підвищення кваліфікації».
7. Витяг зі Статуту та Установчого договору аудиторської фірми «Консалтинг»:
«Цілі і завдання функціонування фірми: діяльність аудиторської фірми «Консалтинг» передбачає:
а) аудит;
б) супутні аудиту роботи;
в) рекламна діяльність;
г) видання інструктивних матеріалів».
8. У Статуті та Установчому договорі аудиторської фірми «Інаудит» записано, що засновниками її є представники іноземної держави, яким належить 30% внесеного капіталу, та троє громадян України, що мають сертифікати на аудиторську діяльність і яким належить 70% внесеного капіталу.
9. Статутом аудиторської фірми «Віта» передбачено, що вкладений під час її створення капітал розподілено так: представники Німеччини — 20%, представники Англії — 20%, представники України (фізичні особи, що мають сертифікати на аудиторську діяльність) — 60%.
10. До складу засновників аудиторської фірми «Омега» входить аудиторська фірма «КРМG» (30% капіталу) і четверо громадян України, яким належить 70% капіталу, однак один із них не має сертифіката на аудиторську діяльність.
11. У вигляді схеми зобразити оптимальну, на Вашу думку, організаційну структуру і посадовий розклад середньої аудиторської фірми.

Рекомендації щодо виконання та порядку захисту практичних завдань викладено у розділі 3.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.