лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

О. А. ПЕТРИК

М. Т. ФЕНЧЕНКО

АУДИТУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією О. А. Петрик

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002

Рецензенти:
В. Г. Швець, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Ю. А. Верига, канд. екон. наук, проф. (Полтав. кооператив. ін-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-121 від 18.01.02

 

Петрик О. А., Фенченко М. Т.
П 30       Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002. — 168 с.
ISBN 966-574-370-8
У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Аудит у зарубіжних країнах», висвітлюються поняття аудиту, аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності, аудиторський ризик, етапи аудиту, аудиторські докази та їх види, документування роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специфічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таб­лицями, прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а також завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.
Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих аудиторів, ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.
ББК 65.053
Навчальне видання

ПЕТРИК Олена Анатоліївна
ФЕНЧЕНКО Микола Тимофійович


Аудит у зарубіжних країнах


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією О. А. Петрик

Редактор  Н. Царик.Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота.Коректор  Л. Маценко.Верстка  Н. Коломієць

a О. А. Петрик, М. Т. Фенченко, 2002
ISBN 966-574-370-8                                               a КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.