лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка та організація інноваційної діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12. Виходячи з циклічної концепції розвитку М. Д. Кондратьє­ва, головним чинником підйому в економіці країни є:
а) підвищення попиту на продукцію виробництва;
б) підвищення обсягу створення інновацій;
в) масовий попит на інноваційну продукцію.
13. Удосконалювання технічних знань:
а) відбувається тільки в результаті одержання вищої освіти;
б) справляє лише незначний вплив на випуск продукції;
в) може відбуватися через навчання в процесі роботи;
г) не впливало на економічне зростання у 60-х роках;
ґ) результат політичних революцій.
14. Залежність прибутків від віку найточніше передає таке твердження:
а) вони мають тенденцію до вирівнювання при досягненні робітником середнього віку;
б) чим вищий рівень освіти індивідуума, тим вищі прибутки;
в) більш освічений індивідуум має вищий втрачений прибуток унаслідок пізнішого вступу на роботу;
г) усе перелічене вище;
ґ) нічого з переліченого.
15. Усі перелічені нижче країни витрачали менше 3 % свого ВНП на наукові дослідження і розробки в 90-ті роки за винятком:
а) Японії;
б) США;
в) СРСР;
г) ФРН;
ґ) Італії.
16. Відмінності в рівні заробітної плати в США можуть бути віднесені за рахунок:
а) різноманітного рівня людського капіталу, втіленого в праці;
б) дискримінації на ринку праці;
в) наявності профспілок у деяких галузях;
г) усього сказаного вище;
ґ) нічого з названого.
17. Середня реальна заробітна плата в економіці визначається:
а) основним капіталом;
б) соціальними навичками;
в) запасами людського капіталу;
г) усіма переліченими чинниками;
д) нічим з переліченого.
18. Вирівнювання відмінностей у рівнях заробітної плати відбувається через те, що:
а) усі види зарплати потребують рівної продуктивності праці;
б) є різниця у привабливості роботи;
в) у різних галузях економіки — різний попит на працю;
г) на підприємствах однієї і тієї самої галузі в країні є значні відмінності в капіталоозброєності робітників;
ґ) попит на різноманітні види праці зростає.
19. Практика цінової дискримінації була відкрита:
а) антитрестовим законом Шермана;
б) законом Клейтона;
в) законом Селлера—Кефаувера;
г) законом Робінсона—Пэтмана;
ґ) законом Оукена.
ЗАВДАННЯ
Завдання 1
Поясніть, у чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обґрунтувань економічної політики уряду?
Завдання 2
Яка з особливостей сучасного етапу науково-технічної революції має найважливіше значення для економіки України, з огляду на природні багатства країни? Коментар.
Завдання 3
У чому сутність нового етапу науково-технічної революції? Докладний коментар.
Завдання 4
Який вплив нового етапу науково-технічної революції на економічне зростання? Докладний коментар.
Завдання 5
Прокоментуйте: «Інтеграція науки і техніки, в остаточному підсумку, означає науково-технічний прогрес».
Завдання 6
Поясніть відмінності між індустріальним та інформаційним суспільствами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.