лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка та організація інноваційної діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ
ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модульний контроль 1
Блок 1. Дайте визначення запропонованим термінам:
1. Інноваційний процес — це …
2. Життєвий цикл інновацій — це …
3. Інноваційна політика фірми — це …
4. Технопарк — це …
Блок 2. Тестові завдання альтернативного вибору відповідей:
1. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва є:
а) технологія;
б) технологічна операція;
в) дослідно-конструкторська розробка;
г) нововведення;
ґ) організація.
2. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються:
а) економічними;
б) соціальними;
в) організаційними;
г) технічними;
ґ) юридичними.
3. Нововведення, що зумовлюють переважно еволюційні перетворення у сфері діяльності конкретних підприємств, є:
а) локальними;
б) соціальними;
в) глобальними;
г) економічними;
ґ) технічними.
4. Технічні нововведення зумовлюють насамперед відповідні:
а) соціальні нововведення;
б) організаційні нововведення;
в) економічні нововведення;
г) локальні нововведення;
ґ) юридичні нововведення.
5. Інноваційна політика підприємства передбачає:
а) створення нових робочих місць;
б) оновлення вироблюваної продукції;
в) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;
г) диверсифікацію виробництва.
6. Стратегія інноваційної діяльності спрямована на прийнят­тя рішень відносно:
а) нових ринків збуту продукції;
б) оцінки рівня ризику витрат;
в) наукових досліджень та конструкторських розробок;
г) досягнення конкурентної переваги підприємства.
7. Яка інноваційна стратегія пов’язана з використанням поліп­шуючих інновацій та визначається позицією «поруч — і трохи позаду» піонерних технологічних змін:
а) наступальна;
б) захисна;
в) імітаційна;
г) залежна;
ґ) традиційна.
8. Яка інноваційна стратегія пов’язана з копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів, виходом на ринок інтелектуальної власності:
а) наступальна;
б) захисна;
в) імітаційна;
г) залежна;
ґ) традиційна.
9. Бізнес-план може розроблятися з метою:
а) моделювання системи управління фірмою;
б) подання до місцевих органів влади;
в) розвитку управлінських можливостей підприємця;
г) зацікавлення інвесторів;
ґ) подання інформації статистичним органам.
10. Розробляючи інноваційну стратегію підприємства, слід ураховувати:
а) ринкову позицію підприємства;
б) науково-технічну політику підприємства;
в) життєвий цикл продукту;
г) усі відповіді правильні.
11. Назвіть, які з перелічених послуг не надають «бізнес-інку­батори»:
а) оренда приміщень;
б) маркетингові послуги;
в) інформаційні послуги;
г) виробничі послуги.
12. Угода між корпораціями в межах стратегічного альянсу про довгостроковий та двосторонній обмін взаємодоповнюючими технологіями, інформацією і «ноу-хау» називається:
а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність;
б) консорціум;
в) спільне підприємство.
Блок 3. Розкрийте сутність наведених питань:
1. Чинники попиту на інновації. Види попиту.
2. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.