лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Місцеві фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 1)

 1. Дайте визначення терміна «Комунальні підприємства».
 2. Закон України «Про власність» визначає такі види державних комунальних підприємств:

а) державні комунальні підприємства комунальної власності міст;
б) державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;
в) державні комунальні підприємства комунальної власності об­ластей;
г) державні комунальні підприємства комунальної власності районів у містах;
ґ) державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ.
д) державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.

 1. Порядок розподілу прибутку підприємства комунальної фор­ми власності такий:

а) 100% зараховується до Державного бюджету;
б) 50% зараховується до Державного бюджету, а 50% — до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підпри­ємства;
в) 100% зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;
г) підприємство самостійно визначає порядок розподілу прибутку.

 1. Який правовий статус більшості підприємств комунальної фор­ми власності і на якій основі вони фінансуються?

5. Чому не рекомендовано створення комунальних підприємств у формі повного товариства?
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 2)

 1. Назвіть правовий статус, рекомендований для підприємств комунальної форми власності:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) акціонерне товариство;
в) повне товариство;
г) командантне товариство;
ґ) унітарне комунальне підприємство;
д) товариство з додатковою відповідальністю.

 1. Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями комунальної власності?
 2. Цінову й тарифну політику в комунальній сфері визначає:

а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України.
г) відповідні міністерства;
ґ) обласні державні адміністрації;

 1. Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями, котрі не належать до комунальної власності?
 2. Назвіть на яких засадах діють підприємства комунальної форми власності:

а) кошторисне фінансування;
б) комерційна самоокупність;
в) фінансування поточних витрат;
г) фінансування з Державного бюджету;
ґ) змішане фінансування.
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 3)

 1. Дайте визначення фінансів підприємств комунальної форми власності.
 2. Назвіть основні напрями діяльності підприємств комунальної форми власності:

а) житлове господарство;
б) санітарно-технічний;
в) транспортний;
г) комунальна енергетика;
ґ) комунальне обслуговування;
д) підприємства й організації благоустрою;
е) міські шляхи;
є) виробничо-технічне забезпечення;
ж) рекламно-оздоблювальне господарство.

 1. Назвіть, на яких засадах здійснюється фінансування підпри­ємств комунальної форми власності:

а) кошторисного фінансування;
б) комерційної самоокупності;
в) фінансування поточних витрат;
г) фінансування з Державного бюджету;
ґ) змішаного фінансування.

 1. Цінову і тарифну політику в комунальній сфері виз-
  на­чає:

а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) відповідні міністерства;
ґ) обласні адміністрації.
Оцінювання тестів
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в п’ятибальну шкалу:
0—60 — «незадовільно»;
61—75 — «задовільно»;
76—90 — «добре»;
91—100 — «відмінно».
Кожне питання тесту оцінюється у 20 балів (максимальна оцінка).
Неточність і нечіткість у визначенні категорії чи переліку знижують максимальну оцінку на 5 балів, помилка за суттю чи змістом даного питання — на 10 балів. 0 балів виставляється за умови відсутності або неправильної відповіді.
2.4.3. ЗАДАЧІ
Задача 1
Розрахувати обсяг видатків бюджету АРК, обласних бюджетів та бюджетів м. Києва і м. Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Дані.
Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні — 285486,4 тис. грн.
Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,047.
Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0032.
Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0018.
Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,04.
Кількість населення станом на 01.01.2000 року по адміністративно-територіальних одиницях (див. табл.).
Таблиця


Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення (тис. осіб)

Автономна Республіка Крим

2117,7

Області:

 

Вінницька

1815,3

Волинська

1058,7

Дніпропетровська

3712,6

Донецька

4953

Житомирська

1432,7

Закарпатська

1284

Запорізька

2004,8

Івано-Франківська

1456,8

Київська

1830,5

Кіровоградська

1168,5

Луганська

2643

Львівська

2716,6

Миколаївська

1298,8

Одеська

2510,4

Полтавська

1677,6

Рівненська

1187,9

Сумська

1337,7

Тернопільська

1157,6

Харківська

2969,9

Херсонська

1226,4

Хмельницька

1460,6

Черкаська

1450,8

Чернівецька

932,3

Чернігівська

1285,3

м. Київ

2631,9

м. Севастополь

389,4

Усього

49 710,8

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.